Розміщення продуктивних сил Волинської області

курсовая работа

1. Короткі основні відомості про Волинську область

Волинська область розташована на північному заході України і займає територію 20,2 тис. км2, що складає 3,34% площі нашої країни. Північна частина області розміщена в кордонах Поліської низини, а південна (лісостепова) -- Волинської височини. На півночі область межує з Білорусією, заході і південному заході -- з Рівненською областю і Польщею, на півдні -- з Львівською, сході -- Житомирською областю.

До складу Волинської області входить 16 районів. На її території розташовано 11 міст, з яких 4 обласного значення, 22 селища міського типу, 1053 сільських населених пункти.

Клімат помірно континентальний, зима мяка, літо тепле, вологе. Ґрунти в лісостеповій частині переважно опідзолені (темно-сірі та сірі, чорноземні), в поліській -- дерново-підзолисті, дернові та болотні, в середній смузі території -- дерново-підзолисті в комплексі з дерново-карбонатними. Рельєф, геологічна будова, ґрунтовий покров та кліматичні умови області сприятливі для подальшого розвитку продуктивних сил, ведення капітального будівництва.

За станом на 01.01.2011 населення Волинської області склало 1054,2 тисяч або 2,1% від загальної кількості населення України.

Область розвивається як аграрно-індустріальна. Але у 2010 році обсяг виробленої продукції в промисловості перевищив цей показник у сільському господарстві і становив 53,5% від сукупного обсягу.

Сільське господарство спеціалізується на скотарстві мясо-молочного напряму, в деяких районах -- на свинарстві, а також виробництві цукрового буряку, зерна та льону-довгунця. На одного зайнятого в сільськогосподарському виробництві приходиться 1,05 га сільгоспугідь, у тому числі 0,7 га ріллі.

Промисловість спеціалізується на виробництві автомобілів, підшипників, приладів, засобів автоматизації і запасних частин до них, машин для скотарства та кормовиробництва, видобутку камяного вугілля і торфу, виробництві меблів, цукру і тваринницькій продукції. Основні показники розвитку області та її внесок у господарство України наведені в таблиці 1(див.додаток1).

Таблиця 1. Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області

Показники

2008

2009

2010

2010, % до

2009

2008

України

Валова додана вартість у цінах 1999р. млн грн

1664.3

1504

90.4

1,4

Валова додана вартість у цінах 1999р в розрахунку на душу населення, грн

1545,6

1417

91,7

68,0

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) у порівняльних цінах, млн грн

932

196

166

17.8

84,7

1,2

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) на душу населення у порівняльних цінах, грн

876,4

182.5

157.2

17.9

86.1

55,5

Обсяг продукції промисловості у цінах 1999 р. млн грн

2015,8

685.3

952,6

47,3

139.0

0,7

Продукція сільського господарства у порівняльних цінах 1 99бр, млн грн

1503

896

826

54,9

92.1

3,2

Виробництво товарів народного споживання без вартості алко -гольних напоїв у цінах 1999 р, млн грн

1124,7

459,7

523,3

46,5

113,8

2,0

у тому числі продовольчі

601.1

343.9

446.8

743

129.9

2,9

Непродовольчі

523,6

79,4

651

12.4

81,9

0.7

Експорт товарів, млн дол США

63,9

147,7

231,1

2.6

Споживання палива автобензину, тис тонн

67,3

71,9

71.9

2.4

вугілля та вугільної продукції, тис тонн

2371

105,8

44.6

0,1

газу природного, млн м

677.5

595,0

87,8

0.8

паливного мазуту, ти с тонн

60.0

2,9

4.8

0.2

дизельного пального, тис тонн

1184

82.6

69,7

1.7

*www.ukrstat.gov.ua

Для області характерне зосередження її виробничого потенціалу в промислових вузлах (Луцькому, Ковельському, Но-воволинському), а також в агропромислових обєднаннях і комплексах: на півдні -- цукробуряковий, в центральних та північній частинах області -- льоно- і лісопромислові, а також скотарство.

Делись добром ;)