Розміщення продуктивних сил громадського харчування у Подільському економічному районі

курсовая работа

4. Територіальні відмінності розміщення закладів громадського харчування в Подільському економічному районі

При розгляді даного питання курсової роботи особливу увагу звернемо на регіональний аспект функціонування сфери громадського харчування в економічному районі.

Розглянемо обласну структуру даної сфери.

Вінницька область

В області досить розвинена сфера громадського харчування.

Область має потужний потенціал, але використовується він не завжди ефективно. Особливо негативним є зменшення кількості підприємств громадського харчування (див. табл. 1. Особливо це стосується сільської місцевості.

В області відбувається спад майже уже усіх показників, які характеризують розвиток сфери громадського харчування, а саме: роздрібний товарооборот підприємств сфери 2010 р. по відношенню до 2007 становить всього 25,2% (на душу населення -- 26,3%)

Таблиця 1. Основні показники діяльності сфери громадського харчування Вінницької області** За даними Держкомстату України // Україна в цифрах і фактах у 2010 році

Показник

2007

2008

2009

2010

Роздрібний товарооборот підприємств громадського харчування, у цінах 2005., млн. грн.

2339

832

670

635,5

Підприємства громадського харчування, тисяч

22

1,6

1,0

0,7

Тернопільська область

В Тернопільській області також спостерігається в останні роки піднесення основних показників діяльності сфери громадського харчування (табл. 2). Так, у 2010 році обсяг товарообороту підприємств галузі виріс на 286 млн.грн, або на 62% порівняно з 2007 роком. Також збільшилась і чисельність підприємств з 0,9 у 2007 році до 1,2 у 2010 році.

Таблиця 2. Основні показники діяльності сфери громадського харчування Тернопільської області** За даними Держкомстату України // Україна в цифрах і фактах у 2010 році

Показник

2007

2008

2009

2010

Роздрібний товарооборот підприємств громадського харчування, у цінах 2005 р., млн. грн.

1425

376

412

698

Підприємства громадського харчування, тисяч

1,6

0,9

1,0

1,2

Хмельницька область

В Хмельницькій області в останні роки спостерігається тенденція до піднесення розвитку сфери громадського харчування. Однак це піднесення має менш виражений характер ніж у Тернопільській області.

У 2010 році роздрібний товарооборот підприємств сфери збільшився на 107,3 млн.грн порівняно з 2007 - м, а чисельність підприємств громадського харчування зросла з 1,1 тис. до 1,3 тис. од (табл.3).

Таблиця 3. Основні показники діяльності сфери громадського харчування Хмельницької області** За даними Держкомстату України // Україна в цифрах і фактах у 2010 році

Показник

2007

2008

2009

2010

Роздрібний товарооборот підприємств громадського харчування, у цінах 2005 р., млн. грн.

1875

735,1

455

562,3

Підприємства громадського харчування, тисяч

1,7

1,1

1,1

1,3

В цілому територіальну диференціацію рівня розвитку сфери громадського харчування представлено на картосхемі 2:

Делись добром ;)