Розміщення продуктивних сил Київської області

курсовая работа

Розділ 1. Загальна інформація про Київську область

Київська область утворена 27 лютого 1932 року. Розташована вона в північній центральній частині України в басейні середньої течії Дніпра. На сході межує з Чернігівською, Полтавською областями, на південному сході та півдні -- з Черкаською, на південному заході -- з Вінницькою, на заході -- з Житомирською областями, на півночі з Гомельською областю Республіки Білорусь. За територією Київська область посідає восьме місце серед областей України (28,1 тис. км), що становить 4,6% всієї території держави. Кількість наявного населення області в 2010 році становила 1810,5 тисяч або 3,7% всього населення України. Щільність населення складає 65 осіб/км, що дещо менше середнього значення в Україні.

Область складається з 25 адміністративних районів, 25 міст, у тому числі 11 обласного підпорядкування, 29 селищ міського типу і 1194 сільських населених пунктів. Обласний центр -- місто Київ. Область входить до Центрального економічного району.

Історично вигідне економіко-географічне положення області та безперечно вирішальний вплив столиці України м. Києва сприяли швидкому економічному розвитку регіону. Область сформувалась навколо столиці України м. Києва -- одного з найбільших промислових, адміністративних, наукових та культурних центрів країни, що й визначило її перевагу в транспортно-географічному положенні, оскільки до Києва сходяться магістралі всіх видів транспорту (залізниці, автомагістралі, авіалінії), які звязують область з усіма частинами України та іншими державами.

Північна частина області лежить в межах Полісся (зони мішаних лісів), а центральна та південна -- в межах лісостепу, її ґрунтові та агрокліматичні умови сприятливі для розвитку сільського господарства.

Місце регіону в загальнодержавному територіальному поділі праці визначають його провідні галузі господарства -- машинобудування, електроенергетика, легка промисловість, хімічна і нафтохімічна, харчова промисловість та агропромисловий комплекс.

Крім цього, в області отримали розвиток деякі галузі лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, промисловість будівельних матеріалів, борошномельно-крупяна і комбікормова промисловість.

Делись добром ;)