Розміщення продуктивних сил Київської області

курсовая работа

2.4 Рівень розвитку продуктивних сил

Аналіз економічної ситуації останнього періоду, в якій знаходилася держава та її регіони, зокрема Київська область, дає підстави стверджувати про значне падіння темпів економічного розвитку, зміни пропорцій та структури господарського комплексу області з 1990 по 2010 роки. За цей період відбулося зменшення обсягів виробництва майже в усіх галузях народного господарства -- хімічній, машинобудуванні і металообробці, деревообробній і целюлозно-паперовій, легкій промисловості, промисловості будівельних матеріалів та агропромисловому комплексі. Ці процеси дещо негативно вплинули на розвиток продуктивних сил.

Частка Київської області у валовій доданій вартості України склала в 2010 році 4,1%. Порівнюючи з 2000 роком, цей показник дещо зріс -- з 3015,1 до 4233 млн. гривень. В розрахунку на душу населення ВДВ становить 2301 грн., що є вищим від середнього показника в Україні (2081 грн.).

У галузевій структурі валової доданої вартості на промисловість припадає 31,9%, на сільське господарство -- 21,4, транспорт і звязок -- 11,9, галузі сфери обігу -- 9,8, галузі соціально-культурної сфери -- 7,7, будівництво -- 6,2, житлово-комунальне господарство -- 4,6%. Питома вага промисловості у загальному обсязі валової доданої вартості порівняно з 2000 роком зросла з 29,1 до 31,9%, галузей сфери обігу -- з 9,2 до 9,8%. Зменшилась питома вага будівництва -- з 10,3 до 6,2%, галузей соціально-культурної сфери -- з 10,2 до 7,7%, транспорту та звязку -- з 12,4 до 11,9%, сільського господарства -- з 22,1 до 21,4%.

Промисловий комплекс Київської області протягом останнього десятиліття перебував під впливом негативних явищ, що закономірно супроводжували процес трансформації економічної системи країни і виявилися в падінні обсягів промислового виробництва, існуванні недосконалого ринкового середовища, порушенні сталих виробничих звязків, скрутному фінансовому становищі підприємств тощо.

Економічні проблеми перехідного періоду негативно позначилися на роботі практично всіх підприємств промисловості області. За останні 10 років відбулося значне скорочення виробництва більшості видів продукції. Проте зараз показники економічного зростання досить великі, що дає можливість говорити про більш-менш стабільний розвиток в перспективі продуктивних сил.

Делись добром ;)