Розміщення продуктивних сил Київської області

курсовая работа

Розділ 4. Територіальна структура і особливості розміщення господарського комплексу Київської області

На всіх історичних етапах Київщина була одним із важливих економічних і торговельних центрів Європи. На сьогодні Київщина - це один із найбільш розвинутих індустріально-аграрних регіонів України.

З урахуванням особливостей розміщення продуктивних сил на території області виділяються три господарських підрайони: Поліський, Київський приміський та Південний лісостеповий.

Спеціалізація галузей та виробництва: - Полісся: промислова переробка сільськогосподарської сировини; - Центральний приміський підрайон: спеціалізується на машинобудуванні, електроенергетиці, деревообробній, целюлозно-паперовій промисловості, має розвинуті легку та харчову галузі; - Південний лісостеповий підрайон спеціалізований на машинобудуванні, нафтохімічній, харчовій, зокрема цукровій, та легкій галузях промислового виробництва (додаток 4, додаток 5).

Основні промислові центри: - райони: Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Вишгородський, Києво-Святошинський, Макаровський, Обухівський, Сквирський; - міста: Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Васильків, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, Фастів.

Територіальну організацію продуктивних сил Київської області визначили історичні, природні, соціальні та економічні фактори, а також особливості суспільного й територіального поділу праці. Територіальна організація характеризується нерівномірністю розвитку та розміщення продуктивних сил, що необхідно враховувати під час здійснення регіональної політики.

Основний вплив на формування територіальної організації і територіальної структури продуктивних сил області справляють галузі її спеціалізації, а саме: підприємства харчової промисловості, машинобудування, хімічної і нафтохімічної, промисловості будівельних матеріалів та деревообробної і целюлозопаперової промисловості.

Білоцерківський промисловий вузол виділяється виробвицтвом продукції машинобудування і хімічної промисловості. Промисловий комплекс м. Києва спеціалізується на хімічній і нафтохімічній промисловості, машинобудуванні та металообробці, легкій і харчовій, хіміко-фармацевтичній промисловості.

київська область продуктивний господарський

Делись добром ;)