Розміщення продуктивних сил Кіровоградської області

курсовая работа

5. Зовнішньоекономічні звязки території та участь у внутрішньодержавному поділі праці.

Зовнішньоекономічна діяльність.

У 2011 році підприємства області здійснювали торговельно-економічні звязки з 79 країнами світу.

Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами склав 299,9 млн. дол. США., у тому числі експорт - 211,4 млн. дол. США, імпорт - 88,5 млн. дол. США, або відповідно у 1,9 та 1,7 рази більше, ніж за 2010 рік.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту товарів області займають Нідерланди (34,9%), Російська Федерація (27,7 %), Німеччина (9,5 %), Молдова (4,1 %) та Білорусь (3,2 %)

Імпорт продукції здійснювався з 54 країнами світу. Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Сент-Вінсенту і Гренадінів (33,0%), Російської Федерації (19,8%), Німеччини (9,0%), США (7,7%), Італії (4,2%), Швейцарії (3,8%), Франції (3,6%). Активно розвивається міжрегіональне співробітництво з Нижньогородською, Тверською, Свердловською, Волгоградською областю Російської Федерації, Нижньосілезьким воєводством (Польща), Стаффордимирським графством Великої Британії, м. Сюйчжоу провінції Цьзянсу Китайської Народної Республіки, та провінцією Коджаелі Турецької Республіки.

Третину загального обсягу імпорту складають руди, майже чверть - механічне та електричне обладнання, решта - продукція хімічної та повязаних з нею галузей промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного і рослинного походження, текстиль та вироби з нього.

Основна частка імпорту (26%) - це мінеральне паливо, нафта та нафтопродукти, 20% - машини та устаткування, 14% - продукція хімічної промисловості.

Найбільшими торговими партнерами області є Російська Федерація, Білорусь, Німеччина, Швейцарія.

Разом з цим в область продовжує надходити давальницька сировина, зокрема з Нової Каледонії, Німеччини та Індонезії. Поставки давальницької сировини становили 23 млн.дол. або майже половину загального обсягу імпорту. На давальницьких умовах виготовлялися чорні метали, продукція хімічної та повязаних з нею галузей промисловості, одяг текстильний. Експорт готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини, склав 45 млн.дол., або 46% загального обороту експорту області.

Більше 200 підприємств здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Товарообіг зовнішньої торгівлі області із зарубіжними країнами складає майже 75 мільйонів доларів США. Товарна структура експорту формується в основному за рахунок поставок машин та устаткування - 42% загального обсягу експорту, засобів наземного транспорту - 10%, текстильної продукції - 9% та продукції рослинництва - 10%.

Мал. 3 Експорт продукції Кіровоградщини (у відсотках).

Трудові ресурси області (без зайнятих в особистому підсобному господарстві осіб пенсійного віку) за станом на 01. 01. 2011 становлять 634,1 тис. осіб або 2,2% до України. В усіх сферах економічної діяльності зайнято 432,1 тис. осіб або 68,1% трудових ресурсів регіону. В їх складі значну питому вагу складають зайняті в матеріальному виробництві -- близько 69%, у невиробничій сфері зайнято 31%.

Делись добром ;)