Розміщення продуктивних сил Черкаської області

курсовая работа

1.3 Політичне положення

Власне Центральний субрегіон виступає у складі трьох областей - Київської, Черкаської та Полтавської. Геополітичне значення його таке:

Це найбільш традиційна тереторія української державності. Коли відблося “возєднання” України з Росією, вона була в основному саме тією тереторією, що підпадала під військовий протекторат Росії (тому хибною є “думка”, ніби вся Україна “возєдналася” у 1654 р. з Росією).

Це тереторія, де найбільше у минулому стикувалися і взаємоборолися російсько-польські інтереси, особливо після Андрусівського миру (1667 р.), коли Україна була поділена на Правобережну і Лівобережну з границею вздовж Дніпра. Володіння нею означало так чи інакше панування над Україною.

Нарешті, це регіон сучасної української літературної мови, значення якої у політичній консолідації українства, його форіванні як єдиної нації від Карпат до Дону, у формуванні Української Самостійної Соборної Держави важко переоцінити. Саме тому колонізатори усіх мастей намагалися знищити передусім українську мову як найважливіший засіб духовного і державницького єднання українства.

Ядро цього субрегіону м. Київ досить відрізняється від його оточення. Це повязане з тим, що у Києві на фоні усього сходу України - найбільш демократичний центр, вузол інтенсивної політичної боротьби різних, особливо крайніх сил, - передусім націоналістичних і комуністичних, головний політичний представник України у зовнішньому світі.

Делись добром ;)