Розміщення продуктивних сил Черкаської області

курсовая работа

3.1 Загальна характеристика господарського комплексу

Питома вага Черкащини у валовій доданій вартості України становить 2,5%. За структурою господарства Черкаська область індустріально-аграрна. Частка продукції промисловості від загального виробництва області складає понад 25%, сільського господарства -- понад 23%, будівництва -- 4%. Спеціалізацію Черкаської області у поділі праці визначають виробництво цукру, молочних та овочевих консервів, машин для харчової і легкої промисловості, хімічних волокон, мінеральних добрив, шовкових тканин, а також зерна, мяса і молока.

За роки незалежності України економіка в області набуває ринкових ознак, активізується робота реформування господарства: відбуваються певні структурні зміни у промисловості, діють товарні біржі, інвестиційні страхові компанії, спільні і малі підприємства, кооперативи, комерційні банки, колгоспи реорганізуються у сільськогосподарські колективні підприємства, агрофірми, зявляються селянські спілки, фермерські господарства, створюються спільні акціонерні товариства тощо.

Делись добром ;)