Водні ресурси України: значення і використання

дипломная работа

Вступ

Завдяки своїм унікальним фізичним і хімічним властивостям вода широко використовується у всіх галузях виробничої і невиробничої сфер.

Найбільшу цінність мають чисті прісні води, дефіцит яких дедалі більше відчувається в Україні. Водні ресурси України становлять поверхневі і підземні води.

Основним елементом прибутку водного балансу України є атмосферні опади, загальний обсяг яких, за різними оцінками становить, 366 - 377 км3. Через значні втрати на випарування на поверхневий місцевий стік припадає лише 50 км3. Водні ресурси поповнюються за рахунок транзитного стоку Дунаю, Дніпра, Сіверського Дінця і сумарно становлять майже 210 км3. Частина поверхневого стоку (Тиса, Прут, Західний Буг) загальним обсягом 14 км3. виходять за межі України.

З трьох тисяч озер України лише 30 (1 %) мають площу більшу як 10 км3. В основному прісні озера розміщені Поліссі (найбільше Світязь - 24.2 км2.), закритих солонуватих і солоних озер та лиманів - на узбережжях Азовського і Чорного морів (найбільше Сасик - 210 км2., Тілігульський лиман - 160 - 170 км2., Ялпуг - 149 км2.). Ресурси прісних озерних вод становлять 2.3 км2., солонуватих і солоних - 8.6 км3. Значно поповнюються ресурси поверхневих вод за рахунок будівництва водосховищ і ставків.

Найбільшу кількість води мають західні області, де на 1 км2. площі припадає від 100 до 600 тис. м3. місцевого стоку. Найменше забезпечені водою південні області. Так у Донецькій, Запорізькій Дніпропетровській, Одеській і Херсонській областях на 1 км2. території припадає від 5 до 40 тис. м3. води на рік, а на одного жителя - від 130 до 400 м3. В областях Полісся на км2. території нараховується від 75 до 100 тис. м3. на рік, а на одного мешканця від 1500 до 2000 м3. В областях лісостепової зони на 1 км2. площі водні ресурси складають 50-70 тис. м3. на рік, збільшуючись до 125 тис. м3. у східній і західній частині зони. На одного жителя тут налічувалось від 500 до 1500 м3. води на рік.

Україна має великі запаси підземних вод, які здебільшого використовуються для водопостачання і зрошення. Сумарна кількість підземних вод у зоні активного водообміну складає 18.6 км3. на рік. В межах України підземні води зосереджені в окремих артезіанських басейнах, серед яких найбільші Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський і Причорноморський.

Найбільші річки України: Дніпро, Південнй Буг, Псел, Дністер, Сіверський Донець Горинь, Десна, Інгулець, Ворскла, Случ, Стир, Західний Буг.

У цілому запаси водних ресурсів із розрахунку на одиницю площі і на одного жителя України займає одне з останніх місць у Європі, та й по території держави розміщені нерівномірно.

Обєктом дослідження є водні ресурси України, їх значення і використання.

Предмет дослідження є водні ресурси Украіни, їх значення і використання, загальна характеристика, водний баланс, проблеми водних ресурсів, їх охорона.

Метою дослідження є висвітлення процесу характеристики водних ресурсів України, дослідити їх значення, використання, охорону, розкрити їх проблеми.

o Виходячи з мети та враховуючи необхідність забезпечити виходу на новий рівень теоретичного осмислення проблеми, у роботі передбачено розвязання таких завдань.

· дати загальну характеристику водних ресурсів України;

· охарактеризувати водний баланс і основні річкові системи;

· дослідити екологічні проблеми водних ресурсів та їх охорона;

· обґрунтувати висновки.

водний ресурс україна охорона

Структура роботи Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дипломної становить ___ сторінок.

Делись добром ;)