Соціальна інфраструктура Чемеровецького району

курсовая работа

1.1 Передумови розвитку соціальної інфраструктури в Чемеровецькому районі

Сукупність підприємств і закладів обслуговування на певній території утворює мережу обслуговування, яку називають соціальною інфраструктурою. Населені пункти, в яких розміщені підприємства сфери послуг, називають центрами обслуговування. Центри обслуговування разом із їхніми зонами обслуговування, підприємствами і закладами, розміщені на певній території (область, район, місто, курортна зона і т. д.), називають територіальною системою обслуговування або територіальною системою послуг.

Підприємства сфери послуг орієнтуються в основному на споживача. Щоправда, споживання послуг може бути дуже різним щодо його масовості, регулярності, видів послуг та ін. І ще одна вимога щодо розміщення підприємств обслуговування: споживач повинен мати доступ до послуг усіх видів. Тому підприємства сфери послуг необхідно розміщувати так, щоб забезпечити населення повним переліком різних послуг [18].

Соціальна інфраструктура Чемеровецького району поділяється на тринадцять функціональних груп:

1) житлове і комунальне обслуговування - забезпечення населення житлом та благоустроєм (електро-, газо-, водопостачання, каналізація, опалення та гаряча вода, телефон, збирання сміття та ін.);

2) роздрібна торгівля;

3) громадське харчування;

4) побутове обслуговування;

5) загальна освіта та дошкільні заклади;

6) медичне обслуговування;

7) соціальне забезпечення та обслуговування непрацездатних;

8) рекреаційне обслуговування;

9) обслуговування культурних потреб;

10) кредитно-страхове обслуговування;

11) охорона майна та прав громадян;

12) послуги звязку;

13) пасажирський транспорт.

Передумови розвитку соціальної інфраструктури - це сукупність природних та суспільних ресурсів і можливостей, здатних спричинити соціальний прогрес.

Розвиток соціальної інфраструктури в Чемеровецькому районі визначається такими закономірностями:

1) поліпшенням добробуту населення;

2) неухильним зростанням потреб населення у високоякісних товарах широкого вжитку і різноманітних послугах;

3) комплексним розвитком і підвищенням ефективності функціонування галузей соціальної інфраструктури.

На цих закономірностях базуються принципи управління розвитком соціальної інфраструктури. Один з найважливіших принципів - збільшення кількості послуг і поліпшення їх якості відповідно до потреб населення. Тому обсяг використання послуг треба узгоджувати з фінансовими можливостями населення, практичною спроможністю людей оплатити вартість послуг, а також з передбачуваним розвитком економіки регіону [8].

Потреби населення Чемеровецького регіону можна класифікувати за такими ознаками:

Перший тип - це потреби, спрямовані на підтримку життєдіяльності людини, її фізичного стану, здатності працювати. Головні з-поміж них - це потреби, що забезпечують умови і саме існування людей. До них належать потреби в їжі, житлі, одязі, взутті тощо.

Другий вид потреб - не є безпосередньою умовою життєдіяльності людей, проте вони створюють необхідні передумови для життя, побуту й трудової діяльності. До них належать потреби в предметах соціально-культурного призначення музичних інструментах, телерадіоапаратурі, друкованій продукції, устаткуванні медичних та освітніх закладів тощо.

Чинники, що формують соціальну інфраструктуру регіону:

1) особливості територіального зосередження виробництва і населення в певних частинах району;

2) географічне середовище;

3) особливості природних умов;

4) розміщення, статево-вікова структура і зайнятість населення;

5) демографічна ситуація;

6) наявність певних соціальних груп населення [8].

Загальні принципи територіальної організації соціальної інфраструктури у Чемеровецькому районі:

1) чим більшим є населений пункт (центральне місце), тим більше в ньому підприємств даного виду послуг;

2) із зростанням населення населеного пункту збільшується і набір (перелік ) послуг різних видів, але таке збільшення йде по низхідній, дедалі повільніше;

3) послуги вищих рангів можна зустріти лише в великих населених пунктах, які являють собою центри обслуговування (смт. Чемерівці) вищих рангів;

4) існує ієрархія центрів обслуговування (центральних місць ) за такою схемою : а) найвищий ранг має один центр обслуговування; б) центрів обслуговування вищих рангів небагато; в) кількість центрів обслуговування кожного наступного (нижчого) рангу зростає, орієнтовно, у 6 разів (гексагональна мережа); г) центри обслуговування (центральні місця) даного рангу мають весь перелік послуг центрів обслуговування всіх попередніх (нижчих ) рангів;

5) із зростанням населення даного центру розвиток його сфери послуг все зростаючою мірою визначатиметься потребами населення самого центру, а не його оточення;

6) з розвитком продуктивних сил краю кількість центрів обслуговування нижчих рангів має тенденцію до скорочення. [18]

Чемерівці - студентське містечко, тому тут спостерігається значний попит на послуги не тільки освітніх закладів, а й установ культури та підприємств побуту. На даній території сформована ціла мережа культурно-освітніх закладів: школи, театри, кінотеатри, засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення), заклади агітації і пропаганди, просвітницькі установи, церква, музеї і т. д. Вищого культурно-освітнього рівня досягло побутове спілкування і повсякденне життя.

Делись добром ;)