Соціальна інфраструктура Чемеровецького району

курсовая работа

1.2 Методика дослідження

В процесі вирішення поставлених завдань нами застосовані такі методи: моделювання, історичний, картографічний, літературний, порівняльно-географічний, системний, статистичний методи.

Щоб бути обізнаним у розвитку соціальної інфраструктури району використовувався літературний метод ознайомлення з інформацією, для одержання попередніх відомостей, використання досвіду інших дослідників. Першим завданням постало вивчення методичної літератури, журналів, газет, Інтернету, спілкування із людьми. Які безпосередньо беруть участь у розвитку соціальної інфраструктури.

Статистичний метод використовувався для обробки кількісних показників при дослідженні рівня соціального розвитку району.

Всі обєкти реального світу «рухаються», тобто змінюються, проходять певні фази і стадії свого розвитку. За допомогою історичного методу ми вивчали динаміку та тенденції рівня розвитку соціальної інфраструктури Чемеровецького району.

За допомогою географічного методу дали територіальну характеристику сфери послуг досліджуваної території.

Картографічний метод був застосований при створені картографічної моделі - картосхеми «Соціальна інфраструктура Чемеровецького району».

Метод моделювання - це заміщення реального обєкта його спрощеним аналогом, який повною мірою зберігає головні властивості або відношення вихідного обєкту і дає можливість дослідити їх для одержання нової інформації про обєкт [18]. Зокрема у нашому досліджені було використано такі моделі: карти, таблиці.

Порівняльно - географічний метод. Порівняння - базовий принцип різноманітних методів класифікації, типізації, генералізації, оцінювання, прогнозування. В процесі дослідження соціальної інфраструктури використаний принцип подібності, для порівняння територіального і часового рівня розвитку галузей соціальної інфраструктури в Чемеровецькому районі.

Проблема розвитку сфери послуг у кожному конкретному регіоні вирішується за допомогою використання системного географічного підходу. Вивчення соціальної інфраструктури в Чемеровецькому районі здійснювалась за допомогою комплексної характеристики галузей сфери обслуговування.

Делись добром ;)