Соціальна інфраструктура Чемеровецького району

курсовая работа

2.6 Трудовий потенціал (зайнятість населення та ринок праці, оплата праці, пенсійне забезпечення)

Важливим питанням соціальної політики є соціальна захищеність громадян, зайнятість населення, поліпшення ситуації на ринку праці [8].

Відповідними службами району щорічно проводиться моніторинг підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників на виробництві. Двічі на рік проводиться аналіз стану використання робочої сили на підприємствах та організаціях району.

Щомісячно проводиться в районі моніторинг щодо створення нових робочих місць за видами економічної діяльності. Так, в 2010 році створено 364 таких місць, чим самим виконано планове завдання районної програми на 146 % (передбачалося - 250). На підприємствах, в установах та організаціях працює 234 найманих працівників, у фізичних осіб-підприємців - 121. Основна питома вага робочих місць припадає на бюджетні установи (ТОВ «Оболонь-агро», ТОВ «Поділля - агрогруп» та ін.). Значна робота в звітному періоді проведена щодо легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати. Робочою групою з питань легалізації в минулому році проведено 126 перевірок з питань легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості.

У 2010 році до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулося 1368 незайнятих трудовою діяльністю осіб. Чисельність населення, яке скористалося послугами служби зайнятості на початок року склала 2108 чоловік, що на 346 чоловік менше, ніж у 2009 році. У центрі зайнятості у 2010 р. перебувало 502 молодих осіб у віці до 35 років, працевлаштовано 244 осіб, або 32 % від загальної чисельності. Чисельність молодих осіб, охоплених професійним навчанням становила 51 чоловік, до громадських робіт залучено 74 особи (22 % від загальної кількості тих, хто працював на громадських роботах) [16].

На 2010 рік на підприємствах, установах та організаціях району заброньовано 58 робочих місць для працевлаштування осіб, що не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. З початку 2010 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 270 осіб, які потребують додаткового соціального захисту, що становить 12,8 % до незайнятих громадян. Працевлаштовано 64 особи, що складає 24 % до їх кількості. Професійним навчанням охоплено 18 осіб вищезгаданої категорії, до участі в громадських роботах залучено 24 особи.

З метою підвищення соціального статусу робітників і популяризації робітничих професій використовуються різні підходи та форми роботи по організації професійного навчання незайнятого населення, проводиться підготовка кадрів під конкретне замовлення роботодавців.

У 2011 році зберігалися позитивні тенденції щодо збільшення рівнів номінальної та реальної заробітної плати і всі поставлені завдання щодо погашення заборгованості із заробітної плати та підвищення її рівня.

Зростання рівня заробітної плати в 2010 році у порівняні з 2009 роком відбулося у всіх галузях економічної діяльності району. Якщо середня заробітна плата одного штатного працівника на початку року становила 1197 грн., то в грудні - 1728 грн. (+ 531 грн. ). В розрізі сфер економіки вона склала: в промисловості - 2725 грн., освіті - 1692 грн., культурі - 2013 грн., звязку, 1295 грн., охорони здоровя - 1392 грн., сільського господарства - 1696 грн., транспорті - 1253 грн., торгівлі - 1005 грн. [16].

Станом на 1.01.2011 року заборгованість з виплати заробітної плати в районі відсутня.

Управління Пенсійного фонду України в Чемеровецькому районі протягом 2010 року забезпечило фінансування пенсійних виплат на суму 179,7 млн. грн. для 16,8 тисяч одержувачів пенсій. Власні надходження до бюджету управління склали 38,8 млн. грн., або 95,2 % до планового завдання. У порівнянні з минулим роком дані надходження збільшилися на 6478 тис. грн., або на 120 %. Забезпеченість власними коштами станом на 1 січня склала 22 % (21% у 2009 році).

В результаті проведених перерахунків середній розмір пенсії в районі збільшився на 148 грн. або на 17 % і становить - 908 грн.

Більш як вдвічі зменшилась заборгованість до Пенсійного фонду і становить на 01.01.2011 року - 383 тис. грн., з них майже 34% займають суми нарахованих штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату страхових внесків. В загальній сумі боргу заборгованість економічно-активних підприємств - 66 тис. грн. або 26 %, підприємств-банкрутів - 96 тис. грн. Покращились розрахунки за боргами підприємств аграрного сектору, які зменшили борг на 384 тисяч гривень, або на 52% [16].

Для обізнаності населення в питаннях пенсійного забезпечення проводиться інформаційно-розяснювальна робота. Протягом року проведено 89 виїзних прийомів, 65 зустрічей за місцем проживання, 59 зустрічей в трудових колективах. На даний період проходить розяснювальна робота по впровадженню пенсійної реформи.

Найгострішими соціальними питаннями галузі є високий рівень безробіття, поглиблення демографічної кризи, міграція у пошуках роботи, руйнування трудового потенціалу та зниження його якості, недостатній рівень життя.

Шляхи розвитку галузі:

1) організація професійного навчання безробітних, спрямована на виконання угод з сільськими радами по забезпеченню кваліфікованими кадрами агроформувань, сфери обслуговування села;

2) сприяння сільським жителям у відкритті власної справи.

3) забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, запобігання виробничому травматизму, збереження життя і здоровя працівників у процесі трудової діяльності.

Делись добром ;)