Соціальна інфраструктура Чемеровецького району

курсовая работа

2.7 Рекреаційний комплекс

Комплекс задовольняє потреби населення в оздоровленні, відпочинку і змістовному проведенні вільного часу.

В рекреаційний комплекс входять такі обєкти інфраструктури, як санаторії і пансіонати, будинки і бази відпочинку, туристські заклади. У більшості вони розміщені в районах з багатими рекреаційними ресурсами, рідше (санаторії-профілакторії, бази відпочинку) орієнтуються на споживача, тобто розташовані поблизу великих міст, підприємств. [2]

Чемеровецький район багатий на природні умови та ресурси придатні для розвитку зеленого туризму: сприятливі кліматичні умови; багатий рослинний і тваринний світ; унікальні природні ландшафти.

На території району налічується 149 памяток історії та культури, з них історії - 80, археології - 36, архітектури - 3 , мистецтва - 30.

Розроблено 12 туристських маршрутів, які практично охоплюють всю територію району.

Території району багата на природні комплекси:

1. Головне Товтрове пасмо з унікальними ландшафтними структурами. Комплекс плосковерхих масивів Головного товтрового пасма піднімається над навколишньою рівниною на висоту 50-60 м. Осьова лінія проходить через такі населені пункти: Сатанів - Івахнівці - Кутківці - Вишнівчик - Карачківці. Головне товтрове пасмо відрізняється найбільшими висотами і майже монолітним простяганням. Монолітність порушується лише долинами річок Збруч, Жванчик, Смотрич. В місцях прориву через Товтри вони утворюють глибокі, скелясті і надзвичайно мальовничі урочища. Головний хребет плоско-випуклий шириною 100-300 м з досить крутими, скелястими схилами. Поверхню масиву ускладнюють карстові форми рельєфу (воронки, печери) та хаотичне нагромадження великих і дрібних уламків скель. Саме цей масив, вкритий широколистими лісами багатого флористичного складу (дуб звичайний і скелястий, бук лісовий, граб, липа серцелиста і широколиста, берест, береза, вишня степова та ін.) [10].

2. Комплекс гостроверхих гряд бічних товтр. Гряди переважно безлісі. Іноді утворюють ланцюги атолоподібних форм с. Біла. Підніжжя окремих товтр складене щебнистими відкладами та лесовидними суглинками, на яких утворились звичайні чорнозем та перегнійно-карбонатні грунти під лучним травостоєм [10].

3. Залишки вапнярок під горою Замчиської (с. Закупна) (додатак Г). Звідси можна здійснювати екскурсії на товтру Велика Бугаїха для ознайомлення із рідкісними реліктовими рослинами, особливе місце серед яких займає знана в медицині лікарська рослина «скополія» та 10 видів рідкісних рослин, які занесені до Червоної Книги. Окрім того Велика Бугаїха - найвища точка Хмельницької області над рівнем моря . Має велике народногосподарське значення як кліматорегулюючий фактор для угідь розташованих довкола [10].

4. «Товтра Самовита», яка знаходиться біля села Біла. Це - ботанічна памятка природи, єдине в області місце, де збереглася в первісному стані степова рослинність [10].

На сьогоднішній день в районі розпочали роботу три агрооселі у селі Біла, звідки можна здійснити туристичні маршрути у різні куточки даного району.

В Чемеровецькому районі знаходяться три лікувально-оздоровчі комплекси, які використовуються для відпочинку (в с. Бондарівка база відпочинку та студентський оздоровчій табір, в с. Романівка база відпочинку, в с. Жабинці база відпочинку). Крім того, в с. Красноставці діє сезонний оздоровчий дитячий табір на базі середньої школи [16] (додаток В).

Головні проблемами галузі - це:

1) відсутність розвиненої рекреаційно-туристичної інфраструктури;

2) незадовільний стан закладів рекреаційного комплексу;

3) недостатнє використання власної мінерально-сировинної бази та рекреаційних ресурсів;

4) незадовільний стан памяток історії та культури.

Основними заходами для подолання проблем галузі є:

1) розвиток рекреаційно-туристичної інфраструктури;

2) приведення стану лікувально-оздоровчих комплексів до європейських стандартів;

3) охорона культурної та історичної спадщини району;

4) розвиток сільського туризму.

Делись добром ;)