Соціальна інфраструктура Чемеровецького району

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження рівня розвитку та раціональної територіальної організації соціальної інфраструктури Чемеровецького району дозволило нам отримати деякі методологічні і практичні результати і зробити висновки:

1. Проблема розвитку й раціональної територіальної організації соціальної інфраструктури є досить актуальною, тому її вивченням займається багато вчених і видається велика кількість наукової літератури. Однак, усі дослідження в основному спрямовані на вивчення соціально-економічного розвитку Хмельницької області. Даною проблематикою займалися О.В. Заставецька , Б.І. Заставецький , І.Л. Дітчук, К.І. Геренчук, П.М. Цись. Усі статистичні дані рівня розвитку соціальної інфраструктури Чемеровецького району, які використані в курсовій роботі, взяті в Головному відділі статистики у Хмельницькій області.

2. У Чемеровецькому районі з галузей соціальної інфраструктури набули розвитку тринадцять функціональних груп: 1) житлове і комунальне обслуговування - забезпечення населення житлом та благоустроєм (електро-, газо-, водопостачання, каналізація, опалення та гаряча вода, телефон, збирання сміття та ін.); 2) роздрібна торгівля; 3) громадське харчування; 4) побутове обслуговування;5) загальна освіта та дошкільні заклади; 6) медичне обслуговування; 7) соціальне забезпечення та обслуговування непрацездатних; 8) рекреаційне обслуговування; 9) обслуговування культурних потреб; 10) кредитно-страхове обслуговування; 11) охорона майна та прав громадян; 12) послуги звязку; 13) пасажирський транспорт.

3. В районі спостерігається задовільний рівень розвитку соціальної інфраструктури. Тут функціонує 63 лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій, профілакторіїв, 47 загальноосвітніх навчальних закладів, 44 дошкільних навчальних заклади, 4 позашкільних навчальних заклади, медичний коледж, 30 сільських Будинків культури, Центральна районна бібліотека, 18 недержавних музеїв та музейних кімнат, три агрооселі, три лікувально-оздоровчі комплекси, розвинута транспортна і торгівельна мережі.

4. Основним проблемами функціонування соціальної інфраструктури Чемеровецького району є: недостатнє фінансування, нестача обладнання, незадовільний стан обєктів сфери обслуговування, неякісні послуги, застаріле устаткування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. - М: Мысль, 1983.- 350 с.

2. Баженов І. С. Нариси історії Поділля. - Хмельницький: Облполіграфвидав, 1980р. - 328 с.

3. Гаманюк Т. І. Фізична географія Хмельницької області з основами екології / Т. І. Гаманюк, М. Ю. Костриця. - Хмельницький : Арбат, 1992. - 149 с.

4. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. П. Ципін]. - Х. : Хаміліон, 2006. - 175 с.

5. Заставецька О. В. Географія Хмельницької області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О.В. Заставецька , Б.І. Заставецький , І.Л. Дітчук . - Т. : Терн. обл. друкарня, 1995. - 96 c

6. Матеріали другої Всеукраїнської методичної конференції «Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України». - Чернівці : Рута, 2000. - 163 с.

7. Національний атлас України. - К. : ДНВП «Картографія», 2007. - 440 с.

8. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів /М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук -- К Знання 1998. -- 416 с.

9. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. - К., 1994.- 365 c.

10. Природа Хмельницької області / За ред. К.І.Геренчука. -- Львів: Вища школа. Вид-во при Львів ун-ті, 1980. -- 152 с.

11. Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник / За ред. В. В. Ковалевського та О. Л. Михайлюк. -- К.: Либідь, 2001.- 321 с.

12. Розміщення продуктивних сил: Підручник/ за ред. Ковалевського В.В. - К.: Знання, 2003. - 355 с.

13. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник. -- Чернівці: Зелена Буковина, 1999. -- 568 с.

14. Соловей М. В. Рідний край Хмельниччина. - Хмельницький: Поділля, 1994р. - 64 с.

15. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. О. Шаблія: 2-ге вид. - Львів, 2000.- 347 с.

16. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2006 рік / За ред. В. В. Скальського. - Хмельницький : Головне управління статистики у Хмельницькій області, 2007. - 435 с.

17. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005. -- 632 с.

18. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001. -- 559 с.

19. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник. - Львів : Світ, 2004.

20. Щур О. Село на Поділлі. Історія і сучасність. - Київ: Рідний край, 1989р. - 366 с.

Додаток А

Таблиця А.1

Охорона здоровя

Кількість лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій, профілакторіїв

63

Кількість ліжок

285

Кількість лікарів

106

Кількість середнього медичного персоналу

118

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

57,6

Планова ємкість амбулаторно - поліклінічних закладів

 

Планова ємкість амбулаторно - поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення

 

Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів

31

Кількість працюючих чоловік

78

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

21,5

Кількість аптек

 

Кількість працюючих

 

Додаток Б

Таблиця Б.1

Фактична мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чемеровецького району на 2010-2011 навчальний рік

№ п/п

Назва і тип

навчального закладу

Кількість класів

В них учнів

1. Загальноосвітні школи І-го ступеня

1

Дубівська

0

2

2

Ново-Гутянська

0

4

3

Ружанська

0

4

4

Боднарівська

0

10

5

В.-Зеленецька

0

5

6

Кузьмінчицька

0

0

7

М.-Бережанська

0

5

8

Марянівська

1

14

Всього

1

44

2. Загальноосвітні школи І-ІІ ступенів

1

Бережанська

9

57

2

Вівсянська

8

61

3

Демковецька

5

57

4

Завадівська

9

69

5

Івахновецька

9

99

6

Кормильчанська

2

34

7

Кутковецька

8

89

8

Пятничанська

5

46

9

Юрковецька

7

51

10

Андріївська

6

53

11

Жабинецьке

4

39

12

Криківська

6

51

13

Пуклякська

5

37

14

Романівська

3

33

15

Сл.-Смотрицька

2

28

16

Степанівська

4

41

17

Хропотівська

8

58

18

Циковська

7

60

19

Ямпільчицька

3

31

Всього

110

994

3. Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів

1

Більська

10

101+2

2

Вільховецька

11

126

3

Вишнівчицька

11

133

4

Гуківська

11

107+1

5

Гусятинська

10

117+3

6

Жердянська

11

137

7

Зарічанська

10

139+1

8

Закупнянська

11

154+1

9

Кочубіївська

8

57

10

Красноставська

11

100

11

Кугаєвецька

10

101+1

12

Почапинецька

7

66

13

Свіршковецька

11

122+1

14

Сокиринецька

11

91

15

Черчецька

11

107

16

Шидловецька

9

81

17

Чорнянське

10

91+1

Всього

173

1830+11

4. Навчально-виховні комплекси

1

Чемеровецький НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, колегіум»

20

413+1

2

Чемеровецький НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів та гімназія»

12

167+3

3

Чемеровецький НВК «МНВК, ліцей»

4

46

4

Летавський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів та ліцей»

12

230+4

Всього

48

856+8

По району:

8 шкіл І-го ступеня

1

44

19 шкіл І-ІІ ступенів

110

994

17 шкіл І-ІІІ ступенів

173

1830+11

4 НВК

48

856+8

По місту: 4 ЗОНЗ

47

780+5

По селу: 44 ЗОНЗ

285

2944+14

По району: 48 ЗОНЗ

332

3724+19

Додаток В

Рис. В.1 Соціальна інфраструктура Чемеровецького району

Додаток Г

Рис. Г.1 Залишки вапнярок під горою Замчиською с. Закупна

Делись добром ;)