Соціально-географічні дослідження розвитку зернового господарства України

курсовая работа

2.1 Аналіз сучасного стану ринку зерна в Україні

Соціально-економічна криза в Україні кінця 90-х рр. ХХ ст. вплинула як на розвиток сільського господарства в цілому, так і на виробництво зерна, зокрема. Якщо в 1986 - 1991 рр. виробництво зерна в країні в середньому становило 47,4 млн т, то в 1991 - 1995 рр. - 38 млн т, а у 2000 р. - тільки 24,5 млн т. І лише в останні роки виробництво зерна динамічно зростає: у 2011 р. - 39,3 млн т, у 2012 р. - 56,7 млн т (табл. 2.1). У 2012 р. під зерновими культурами було зайнято понад 15 млн га (56,7 % загальної посівної площі) (табл. 2.1), що на 4,2 % більше ніж у 2011 р. Частка озимих культур у зерновому клині склала 51,0 % (8,0 млн га), з яких під пшеницею було зайнято 6,5 млн га (81 % площ); ярих культур - 49,0 % (7,7 млн га) [32].

Згідно розробленої, Міністерством аграрної політики і продовольства України та Національної академії аграрних наук України, галузевої програми "Зерно України - 2015" посівні площі зернових культур в Україні мають становити близько 16 млн. га, у тому числі озимої пшениці - не менше 6,8 млн. га, озимого ячменю - 1,2 млн. га, озимого жита - 0,3 млн. га, кукурудзи - 4,0 млн. га, ярого ячменю - 4,6 млн. га. Виробництво зерна на цих площах за середньої урожайності 43-45 ц/га становитиме у 2015 році близько 71 млн.т.

Таблиця 2.1. Посівні площі сільськогосподарських культур [3]

Вид сільськогосп культури

Кількість засіяної площі, млн. га

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2015 рік (план)

Озима пшениця

6,4

6,7

5,9

6,8

Озиме жито

0,3

0,3

0,3

0,3

Кукурудза

2,7

3,6

4,7

4,0

Ярий ячмінь

4,5

3,8

3,5

4,6

Просо

0,1

0,2

0,2

0,5

Гречка

0,2

0,3

0,3

0,3

У 2012 р. зернові й зернобобові культури вирощували 36,5 тис. аграрних підприємств (Додаток А). Слід зазначити, що продуктивність велико товарних підприємств значно вища за середній показник по цій категорії виробників. Так, 2,3 тис. виробників зернових і зернобобових культур з обсягом виробництва понад 5,0 тис. т кожний отримали з гектара на 10,5 ц збіжжя більше, ніж у середньому по аграрних підприємствах.

Таблиця 2.2 Баланс зерна (в т. ч. продукти переробки зерна в перерахунку на зерно), тис. т [27]

1995 р.

2000 р.

2005 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. у % до 1995 р.

Виробництво

33930

24459

38016

39271

56747

167,2

Зміна запасів на кінець року

-757

1329

- 314

- 2054

12784 Х

Імпорт

200

1010

226

175

273

136,5

Усього ресурсів

34887

24140

38556

41500

44236

126,8

Експорт

814

1330

12650

14239

14825

18,2 р.

Витрачено на корм

18527

11056

13817

14787

16334

88,2

Витрачено на посів

4600

3597

3294

3222

3226

70,1

Втрати

1220

309

375

794

1570

128,7

Переробка на нехарчові цілі

876

100

670

1650

1551

177,1

Фонд споживання

8850

7748

7750

6808

6730

76,0

Слід зазначити, що у 2012 р. отримано рекордний за роки незалежності врожай зернових і зернобобових культур (у 2008 р. було 53,3 млн, у 1990 р. - 51,0 млн т) переважно за рахунок підвищення їхньої врожайності до середньосвітового рівня. Такий урожай зернових культур зумовлено, в першу чергу, значним зростанням виробництва зернової кукурудзи, питома вага якої досягла 40 % у загальному валовому зборі зерна (при середньому показнику за десять років 21 %). Зерна продовольчих культур зібрано 23,7 млн т (42 % загального обсягу), що на 34 % більше, ніж у 2011 р.

Окрему увагу слід звернути на ринок пшениці. Виробництво пшениці в Україні за останні 20 років характеризувалось коливаннями в обсягах. Найбільший обсяг виробництва за цей період був зафіксований у 1990 році, коли він склав 30,4 млн тонн. У 2011-2012 році виробництво пшениці демонструє приріст до попереднього року у розмірі 32%, склавши 22,3 млн тонн за даними Держкомстату України (22,1 млн тонн). Cпоживання в 2011-2012 році оцінюється у 15 млн тонн. Збиральна площа пшениці збільшилася в розмірах на 6% до 2010 року (табл. 2.3). На 2013/14 рр. виробництво пшениці в Україні прогнозується на рівні 15,5 млн тонн, що на 30% нижче за оціночний показник 2011-2012 рр, при внутрішньому споживанні 12,3 млн тонн, що на 18% менше минулорічного показника. Експорт культури прогнозується на 26% нижчим, ніж торік, на рівні 4 млн тонн, а імпорт залишиться незмінним - 100 тис тонн.

Таблиця 2.3 Оцінка і прогноз USDA балансу ринку пшениці в Україні [3]

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

% до попер. року

Виробництво

25885

20866

16844

22124

15500

-29.94%

Споживання

11900

12300

11600

14950

12300

-17.73%

Експорт

13037

9337

4302

5436

4000

-26.42%

Імпорт

73

28

40

100

100

0.00%

Кінцеві запаси

3101

2358

3340

5178

4478

-13.52%

В Україні в розрізі регіонів традиційно найкращі показники з вирощування пшениці демонструє Центральна Україна. Лідером з вирощування даної культури за підсумками 2011 визнана Полтавська область, на яку припадає 12% від сукупного обсягу виробництва пшениці в Україні (рис 2.1).

Рис. 2.1. Виробництво пшениці в розрізі областей в 2012, %

Друге місце за обсягами вирощування даної культури демонструє АР Крим з 10% від сукупного виробництва. На третьому місці в рейтингу областей Миколаївська і Донецька області , на які припадає по 7% всієї вирощеної пшениці в 2011-12 МР [27].

Що стосується ринку ячменю то динаміка його виробництва і споживання ячменю в Україні за останні 20 років демонструє цікаву тенденцію: виробництво є нестабільним за обсягами, достатньо суттєво змінюючи щорічні показники. Внутрішнє споживання ячменю показує спадну тенденцію, що, в свою чергу, забезпечує суттєві за обсягами кінцеві запаси і стимулює експорт даної культури.

У 2012 році виробництво ячменю демонструє приріст до попереднього року у розмірі лише 6%, склавши 9,1 млн. тонн за даними Держкомстату України. Cпоживання в 2012 році оцінюється у 6,3 млн тонн (табл. 2.4). На 2013 рік виробництво ячменю в Україні прогнозується на рівні 6,7 млн. тонн, що на 26% нижче за оціночний показник 2012 році, при внутрішньому споживанні 4,8 млн. тонн, що на 24% менше минулорічного показника. Експорт культури прогнозується на 10% нижче, ніж торік, на рівні 2,2 млн. тонн, а імпорт залишиться незмінним - 30 тис тонн.

Таблиця 2.4 Оцінка і прогноз USDA балансу ринку пшениці в Україні

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

% до попер. року

Виробництво

12612

11833

8484

9098

6700

-26.36%

Споживання

5900

5600

6000

6300

4800

-23.81%

Експорт

6371

6232

2794

2462

2200

-10.64%

Імпорт

4

11

37

30

30

0.00%

Кінцеві запаси

1055

1067

794

1160

890

-23.28%

В Україні в розрізі регіонів традиційно найкращі показники з вирощування ячменю демонструє Південна Україна (рис 2.2).

Рис. 2.2. Виробництво ячменю в розрізі областей в 2012, %

Лідером з вирощування ячменю за підсумками 2011 визнана Одеська область, на яку припадає 12% від сукупного обсягу виробництва ячменю в Україні. Друге місце за обсягами вирощування даної культури демонструє Миколаївська область з 10% від сукупного виробництва. На третьому місці в рейтингу областей Херсонська область, на які припадає по 7% всього вирощеного ячменю в 2011-12 рр [36]. Аналізуючи ринок кукурудзи приходимо до висновку, що 20-ти річна динаміка виробництва і споживання кукурудзи в Україні демонструє у 2012 році рекордний приріст у виробництві даної культури - на 91% і складає 22,8 млн. тонн, порівняно з обсягами виробництва 2011 р у 11,9 млн тонн. Це викликано сприятливими погодними умовами, збільшенням посівних площ на 34%, а також пріоритетністю даної культури для агрокомплексу країни. Високим є рівень врожайності кукурудзи - майже 64,3 ц/га в середньому по Україні (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 Оцінка і прогноз USDA балансу ринку пшениці в Україні

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

% до попер. року

Виробництво

11447

10486

11919

22838

21000

-8.05%

Споживання

5850

5700

6500

8300

8500

2.41%

Експорт

5497

5072

5008

14500

12500

-13.79%

Імпорт

12

21

38

50

50

0.00%

Кінцеві запаси

937

672

1121

1209

1259

4.14%

Споживання в 2012 році оцінюється у 8,3 млн. тонн, що на 27% більше за минулорічний показник. На 2014 р. виробництво кукурудзи в Україні прогнозується на рівні 21 млн. тонн, що на 8% нижче за оціночний показник 2012 МР, при внутрішньому споживанні 8,5 млн. тонн, що на 2,4% більше минулорічного показника [3].

В Україні в розрізі регіонів традиційно найкращі показники з вирощування кукурудзи демонструє Центральна частина України (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Виробництво кукурдзи в розрізі областей в 2012 р., %

В Україні в розрізі регіонів традиційно найкращі показники з вирощування кукурудзи демонструє Центральна частина України. Лідером за підсумками 2011 року визнана Полтавська область, на яку припадає 15% від сукупного обсягу виробництва кукурудзи в Україні. Друге місце за обсягами вирощування даної культури демонструє Черкаська область з 10% від сукупного виробництва. На третьому місці в рейтингу областей - Вінницька область, на яку припадає 8% всієї вирощеної кукурудзи в 2012 році.

Делись добром ;)