Суспільно-географічна характеристика населення Вільшанського району

курсовая работа

1.3 Клімат і поверхневі води

Середня температура січня -6,0 °С, липня +20,6 °С. Період з температурою понад +10 °С становить 165 днів. Середньо- річна температура повітря +7,4…+7,6 °С. Опадів випадає близько 460 мм на рік (в основному в теплий період року). Район знаходиться в недостатньо вологій теплій агрокліма- тичній зоні. Спостерігаються часті засухи та суховії. Посуш- ливі періоди до 30 днів бувають навесні та в другій половині літа.

Поверхневі води: найбільші річки - Синюха (притока Південного Бугу, що перетинає район з півночі на південь), Сухий Ташлик та Чор- ний Ташлик (протікає південною межею району). На території знаходяться 37 ставків з площею водного дзеркала 137 га, одне водосховище з площею водного дзеркала 363 га. Прогнозні запаси підземних вод становлять 1,4 млн м3 на рік. Довжина Синюхи 111 км, з них 37 км припадає на Вільшанський район. Площа водозбору 16725 км2, річний стік - 28,5 м/с. Територією району протікає 12 основних невеликих за своїми розмірами приток Синюхи. Це Чорний та Сухий Ташлики, річка Березова, Вовча, Осичанка, Вівсянка, Костикова, Критянка, Площана, Репетуха, Вільшана, Добра. Всі ці річки створюють досить розгалужену гідрологічну систему, що призводить до розвитку ерозії в регіоні [8].

Делись добром ;)