Суспільно-географічна характеристика населення Вільшанського району

курсовая работа

3.2 Природний рух населення

Природний приріст (скорочення) населення - різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Для визначення природного приросту (скорочення) населення, користуються коефіцієнтом природного приросту (скорочення) населення на 1000 осіб, який розраховується як відношення природного приросту (скорочення) населення до середньорічної кількості наявного населення [4].

Для визначення сучасних особливостей природного руху населення в Вільшанському районі, розглянемо показники смертності та народжуваності за період з 2009 по 2012 роки.

Таблиця 3.3

Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень [6, 7, 9]

Рік

2009

2010

2011

2012(січень-лютий)

Кількість народжених, осіб

104

124

126

7

Кількість померлих, осіб

245

177

261

24

Природний приріст, осіб

-141

-153

-135

-17

Кількість померлих дітей віком до 1 року, осіб

-

4

1

Число шлюбів, одиниць,

-

54

75

Число розлучень, одиниць

-

27

8

Розглянувши таблицю 3.3, ми можемо зробити наступні висновки: на сучасному етапі природний рух населення в Вільшанському районі призводить до скорочення чисельності населення, про що свідчать відємні показники приросту населення; темпи природного скорочення населення коливаються в межах 5 - 15 %, тобто є відносно стабільними; рівень смертності майже вдвічі переважає над народжуваністю, що свідчить про велику кількість осіб похилого віку та недостатню кількість молоді для утримання природного приросту населення в межах зростання.

Делись добром ;)