Суспільно-географічна характеристика населення Вільшанського району

курсовая работа

3.4 Міграційні процеси

Термін "міграція населення" (від лат. migratio - переселення) позначає процес переселення (переміщення) людей, що перетинають кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди чи на тривалий термін. По визначенню ООН, міграцією вважається переміщення осіб на термін більш 6 місяців. Існує і більш широке тлумачення цього поняття, відповідно до якого: міграція - усі види руху населення, що мають суспільну значимість, аж до переміщення з пригороду в місто, всередині міста, з будинку на роботу і назад.

Виділяють 4 основних типи міграції: епізодичну (поїздки на відпочинок, навчання), маятникову (переміщення по відносно стабільних маршрутах в одну сторону, а потім назад), сезонну (як правило на сезонні роботи) - поворотні типи; і безповоротний тип міграції, що і є таким у строгому змісті слова. Переважно саме безповоротний тип, який породжує найбільшу кількість проблем і є обєктом соціальної роботи [4].

Таблиця 3.6

Абсолютні дані прибулих, вибулих, міграційного приросту населення [6, 9]

Рік

У межах регіону на 1000 осіб

Зовнішня міграція на 1000осіб

Число прибулих

Число вибулих

Приріст

Число прибулих

Число вибулих

Приріст

2009

6

6

0

8,4

16

-7,6

2010

6,3

6,8

-0,5

10,7

10,3

-0,4

2011

6,25

6,25

0

9,6

13,6

-4

З даних таблиці видно, що в районі переважає відємне сальдо міграції.

З огляду на нестачу робочих місць на території району, населення змушене мігрувати на території, де потребується робоча сила. Найпопулярнішими серед населення,. Що мігрує, є професії будівельників, охоронців, водіїв, працівників фабрик та заводів. Протягом останнього року, з відкриттям німецькою компанією в с.Добрянка заводу по виготовленню брекетів біопалива, на території району зявилися додаткових понад 70 постійних робочих місць, не враховуючи робочі місця, які були підчас будівництва заводу. Таким чином в населення с.Добрянка та декількох сусідніх населених пунктів відпала потреба вдаватися до міграції в пошуках роботи, що позитивно вплинуло і на саме населення і на розвиток району в цілому.

Делись добром ;)