Суспільно-географічна характеристика населення Вільшанського району

курсовая работа

3.5 Структура зайнятості населення

Одним з найголовніших питань в суспільній характеристиці населення будь-якої території є характеристика зайнятості населення. Вона необхідна для визначення трудового потенціалу району та подальшого прогнозування розвитку будь-яких галузей, в залежності від ситуації забезпечення трудовими ресурсами.

Структура зайнятості населення Вільшанського району виглядає наступним чином: працездатного населення 8 320 осіб, непрацездатного - 7 780 [10].

Таблиця 3.6

Структура зайнятості населення Вільшанського району за 2011 рік[10, 11]

Сфера зайнятості

Кількість зайнятих осіб

В % від загальної кількості зайнятих

Сільськогосподарське виробництво

2 168

33,5

Освіта

524

8,1

Підприємництво

332

5,1

Охорона здоровя

324

5,0

Державна служба

275

4,3

Торгівля

92

1,4

Звязок

91

1,4

Органи місцевого самоврядування

87

1,3

Інші сфери

2 580

39,9

Всього

6473

100

Як бачимо з даних таблиці 3.6, найбільший відсоток зайнятих у сільському господарстві, не враховуючи сумарний відсоток по інших галузяг, що пояснюється аграрною направленістю району взагалі.

Проте останнім часом на ринку праці Вільшанського району спостерігається збільшення кількості безробітних у звязку зі зменшенням кількості робочих місць. Серед позитивних тенденцій ринку праці Вільшанського району у 2011 році можна назвати збільшення рівня надання соціальних послуг незайнятому населенню району та більш широке розгортання активних програм зайнятості населення як то залучення до громадських робіт, професійного навчання та орієнтації на відкриття власної справи. Протягом 2011 року до районного центру зайнятості звернулось 1009 незайнятих осіб. З них -- 407 жінок; 414 - молодь у віці до 35 років; 77 осіб квотної категорії, як то - жінки з дітьми до 6 років, особи передпенсійного віку; 4 особи з обмеженими фізичними можливостями.

Працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 508 осіб. Рівень працевлаштування становить 50%, що на 15% більше за відповідний показник минулого року.

За направленням центру зайнятості в оплачуваних громадських роботах протягом поточного року взяло участь 334 особи, що на 19 % більше запланованого районною Програмою зайнятості показника. Протягом року зареєстровано 86 трудових договорів між найманими особами та фізичними особами-підприємцями [11].

Активними заходами політики зайнятості охоплено 1008 осіб або 99,9% зареєстрованих осіб.

Навантаження на одне вільне робоче місце одне з найбільших на Кіровоградщині. Станом на 15 листопада воно склало 37 осіб.

Не сприяє стабілізації ситуації на ринку праці і нелегальна зайнятість населення, що має місце в окремих господарствах району. Тому робочій групі з легалізації робочої сили необхідно посилити роботу в цьому напрямку спільно з головами сільських рад, які відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повинні розробляти та затверджувати заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття [10].

З метою зменшення напруги на ринку працi та забезпечення соцiального захисту населення районною програмою зайнятості населення на 2011 рік передбачено конкретні шляхи розв`язання проблем та завдання в сфері зайнятості, а саме:

- сприяння громадянам у працевлаштуванні;

- проведення роботи з професійної підготовки безробітних та тих, хто шукає роботу;

- участь у професiйнiй орієнтації робітників та учнів;

- надання допомоги підприємствам у питаннях регулюваного вивільнення працюючих, перепрофілювання при ліквідації чи з інших причин викликаних структурною перебудовою економіки.

Подальша робота всіх гілок влади, служби зайнятості та соціальних партнерів буде направлена на подальшу співпрацю в напрямку подолання сільського та сімейного безробіття й боротьбу з нелегальною зайнятістю.

Є тенденція до зростання рівня зайнятості населення в районі: якщо у 2008 році було 36% сільських жителів серед зареєстрованих безробітних у Вільшанському районі, то протягом 2009-2010 років до центру зайнятості звернулося 604 мешканці сільської місцевості, або 48% загальної чисельності незайнятих громадян. Це колишні доярки, скотарі, механізатори реформованих агрогосподарств, працівники соціальної сфери. На кожне вільне робоче місце в селі прете Економічні проблеми призвели до зростання родинного безробіття. У тих селах району, де зайнятість забезпечувало одне підприємство, люди працювали на ньому династіями, склалася напружена ситуація.Наприклад, село Сухий Ташлик. Ліквідовано ПСП "Дружба" - єдине господарство. Село стало осередком сільського та родинного безробіття. 116 мешканців працездатного віку звернулися до центру зайнятості за сприяння у працевлаштуванні. У І кварталі 2010 року перебувало на обліку 19 сімей з цього села. Ускладнює вирішення проблем сільського безробіття процес подальшого скорочення робочих місць [11].

Делись добром ;)