Суспільно-географічна характеристика населення Вільшанського району

курсовая работа

3.7 Розселення населення по території Вільшанського району

Для того, щоб дати загальну характеристику населення будь-якої території, необхідно розглянути такі основні поняття:

наявне населення - населення, яке знаходиться на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих;

постійне населення - населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території;

динаміку чисельності населення - зміну чисельності населення з часом.

Також необхідно встановити співвідношення між кількістю сільського і міського населення, тобто співвідношення чисельності населення, яке проживає в селах, до того, яке живе в містах. Ще однією важливою характеристикою є природний рух населення - співвідношення кількості народжених до кількості померлих за певний проміжок часу [5].

Чисельність наявного населення: станом на 01.01.2011 р. 13,5 тис. осіб або 1,3 % від всього населення області, у тому числі: сільського - 8,6 тис. осіб, міського - 4,9 тис. осіб.

Вільшанський район за чисельністю населення посідає 20 місце серед 21 району Кіровоградської області. Станом на 1989 рік район займав останню сходинку за чисельнісю населення серед решти районів Кіровоградської області, що свідчить про відносно повільні темпи депопуляції порівняно з Світловодським районом, населення якого в 1989 році становило 19,9 тис.чол, в порівнянні з 13,5 тис.чол в 2011 році [9].

В 2011 році частка населення району серед всього населення області становила 1,3%.

Чисельність населення району по населених пунктах розподілена наступним чином:

Таблиця 3.7

Розселення Вільшанського району [11]

Назва населеного пункту

Чисельність населення, осіб

смт. Вільшанка

5176

Березова Балка

510

Бузникувате

503

Вівсяники

582

Владиславка

87

Вовча Балка

46

Добре

850

Добрянка

1307

Дорожинка

738

Завітне

153

Залізничне

261

Йосипівка

627

Калмазове

552

Коритно-Забузьке

479

Котовське

449

Мала Вільшанка

350

Мала Мазниця

40

Осички

418

Плоско-Забузьке

627

Синюха

217

Станкувате

474

Степанівка

60

Сухий Ташлик

997

Чистопілля

307

Таким чином ми бачимо, що основну кількість населених пунктів району складають малі села, з чисельністю населення менше 1000 осіб, а в деяких проживають навіть менше 100 осіб. Таких сіл налічується 4 ( Степанівка, Мала Мазниця, Владиславка, Вовча Балка). В них загалом проживає 233 особи, що становить 1,7% від загальної чисельності населення району. Такі села включені до складу сусідніх сільських рад, і власного самоврядування не мають.

Девять населених пунктів мають населення 100-500 осіб: Чистопілля, Станкувате, Синюха, Осички, Мала Вільшанка, Котовське, Коритно-Забузьке, Залізничне, Завітне. Частка їхнього населення серед всього населення району становить 18%.

Девять населених пунктів мають населення 500-1000 осіб. Це такі села: Сухий Ташлик, Плоско-Забузьке, Калмазове, Йосипівка, Дорожинка, Добре, Вівсяники, Березова Балка, Бузникувате. Частка населення цих сіл серед загального населення району складає 39,8%.

Є два населених пункти з населенням понад 1000 осіб. Це село добрянка та смт. Вільшанка. Частка населення цих населених пунктів серед загального населення району складає 42%.

Таким чином ми можемо зробити висновок, що основна маса населення проживає в великих населених пунктах чисельністю більше 1000 осіб.

Населення розселене по території району нерівномірно, чисельність по населених пунктах в деяких випадках різко відрізняється. Це зумовлено суспільно-економічним розвитком та благоустроєм в певних населених пунктах в порівнянні з іншими.

Делись добром ;)