Суспільно-географічні особливості відтворення населення світу

курсовая работа

3.3 Проблеми відтворення населення

Нам відомо що відтворення населення являє собою комплексний процес, котрий поєднує дві складові: процеси народжуваності (інтенсивності народжень) та смертності населення. У звязку з цим проблеми відтворення населення можна розділити на ті, що повязані із збільшенням рівня народжуваності, і ті, які спрямовані на зменшення рівня смертності. Проте слід мати на увазі, що заходи по вирішенню проблем демографічних процесів відтворення населення будуть ефективні при цілісному охопленні всіх питань. Останнє твердження також повязане з тим, що аналогічні фактори, що впливають на процеси народжуваності і смертності, і заходи, спрямовані на поліпшення демографічної ситуації в країні, можуть привести до різних результатів, причому неочікуваним з боку ініціаторів цих дій. Розглянемо основні проблеми демографії, повязаних з процесами відтворення населення.

У випадках дослідження народжуваності часто використовують поняття низької або високої народжуваності, але з точки зору поліпшення демографічного стану в державі та світі в цілому, правильніше використовувати поняття «ефективної народжуваності» [9]. На жаль, при розгляді демографічних процесів часто використовують дані про загальну народжуваності , яка не дає підстав для отримання обєктивних результатів. Ефективна народжуваність характеризує не тільки чисельність народженого населення, але чисельність населення, яка виживає в процесі розвитку, проходить етап соціалізації і змінює попереднє покоління. Причому діти, які вмирають у дитинстві, ранньому віці або більш пізні терміни, але не доживають до того порога віку, коли здатні відтворювати населення і впливати на демографічні та інші процеси, є розтрачання відтворювального капіталу населення. Ефективність народжуваності вважається високою в тому випадку, коли різниця між тим, хто вижив населенням і рівнем загальної народжуваності невелика. В іншому випадку відбувається зниження показників демографічної, економічної та соціальної ефективності народжуваності населення. У разі, коли висока дитяча смертність, дані показники також знижуються, що вимагає підвищення загального рівня народжуваності, іншими словами необхідно більше народжувати. Але збільшення якості за рахунок кількості не прийнятне в питаннях людського життя, тому для вирішення проблеми ефективності народжуваності головним фактором еволюції відтворення населення є зниження дитячої смертності. У міру зниження дитячої смертності число тих, що вижили і народжених дітей вирівнюється, наприклад, тільки у 5-6 росіянок з 100 до кінця XX століття число дітей, що вижили було менше[6].

Продовжуючи розглядати процеси народжуваності населення, можна сказати про аналіз відтворення умовних поколінь. Вони являють собою оцінку фактичних умов відтворення населення з демографічної точки зору, причому реальні кількісні дані співвідносилися б з умовними при стабільності та незмінності тих чи інших демографічних факторів. У житті ці чинники піддаються численним впливам, що носять як короткочасний, так і довгостроковий характер. Значення даного показника полягає в аналізі відтворювальної структури, обліку умов, що впливають на неї, і розробки заходів щодо цілеспрямованого зміни демографічного стану.

Розгляд умовних поколінь неможливо без урахування нетто-коефіцієнта населення, або чистого коефіцієнта:

Ro = n * d * SFx * FLx / lo * 0,001, де

Ro - нетто-коефіцієнт відтворення населення;

Делись добром ;)