Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства міста Збаража

курсовая работа

3. Демографічний потенціал Збаража

За 3 місяці 2013 року в місті народилось 75 дітей, на 7 дітей більше, ніж за 3 міс. 2012р. Показник народжуваності 2,4 (в 2012р. - 2,3). Померло 120 осіб (2012р. - 111). Показник смертності на 1 тис. населення 4,2 (2012р. - 4,0). Природний приріст відємний і становить - (-1,4), (2012р. -1,5).Показник дитячої смертності становить 4,9 (2012р. - 5,3). Померла 1 дитина до 1-го року. Причина смерті - вроджена патологія. В структурі загальної смертності на першому місці захворювання серцево-судинної системи, на другому - онкологічні захворювання, на третьому - травми та отруєння.В працездатному віці померло 14 чол., основними причинами смерті є хвороби серцево-судинної системи, злоякісні новоутвори, травми та отруєння.В місті за звітний період зареєстровано 9380 захворювань В структурі зареєстрованих захворювань серед дорослого населення на першому місці серцево-судинні захворювання, а серед вперше виявлених - захворювання органів дихання. За 3 місяці в місті зареєстровано 5 випадків туберкульозу, у 2012 - 1. Захворюваність становить - 10,4 на 100 тис. населення (2012 р. - 5,1). Деструктивні форми - 20,3% (2012 р. - 0%). Онкозахворюваність в місті - 25,6 (2012р. - 27,1).

Н а с е л е н н я :

Всього - 14000 чол., 1,3 % до населення області,

5 місце серед міст області

Щільність населення на 1 кв. км. 68,4 чол.

Народжуваність (на 1000 осіб) - 11 чол.

Природній приріст населення - 157чол.

Зайнятість населення:

На підприємствах міста працює - 2285 чол.

з них:

- у промисловості -330 чол.,

- у сільському господарстві -205 чол.,

- у торгівлі - 250 чол.,

- у будівництві - 91 чол.,

- у транспорті - 105 чол.

- у невиробничій сфері - 1304 чол.

Делись добром ;)