Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

реферат

1. Вступ

Комплекс з виробництва товарів народного споживання - важлива складова частина економіки країни, яка має сприяти стабілізації загальноросійського споживчого ринку. Це в основному галузі групи, що випустили в 1995 році майже 60% продовольчих товарів. Серед непродовольчих товарів виділяються вироби культурно-побутового і господарського призначення (більше 80%), вироблені в галузях важкої індустрії і місцевої промисловості. Виробництво товарів народного споживання - одне з вузьких місць в економіки Росії. За останні 5 років обсяг промислового виробництва споживчих товарів скоротився більш ніж удвічі, найбільшою мірою це стосується випуску непродовольчих товарів. Насичення ринку товарів народного споживання за рахунок вітчизняного виробництва - один з напрямків розвитку російської промисловості.

Структура випуску товарів народного споживання має значні регіональні відмінності, повязані з природними, соціально-економічними і демографічними особливостями окремих територій.

Показники з основних видів продукції легкої промисловості (прогноз на 2010 р.)

Одиниці

виміру

Вироб-ництво

Імпорт

всього

Експорт

всього

Попит внутрішнього ринку всього

Попит на вітчизняну продукцію

Частка на ринку,%

Тканини

бавовняні

млн. кв. м.

3100

140

500

2740

2600

95

Тканини вовняні

млн. кв. м.

110

32,5

10

132,5

100

75,5

Тканини лляні

млн. кв. м.

228

5

65

168

163

97

Трикотажні вироби

млн. шт.

300

340

40

600

260

43,3

Взуття

млн. пар

120

110

12

218

108

49,5

Швейні вироби

млрд. руб.

110

100

10

200

100

50

За останні 10 років виробництво бавовняно-паперових і шовкових тканин в Росії скоротилася більш ніж у 6 разів. У цей час Китай нарощує оберти. Те ж саме відбувається і у взуттєвому виробництві. У нашій країні виробництво скорочується на 300 млн. пар, а китайці на 100 млн збільшують. Не випадково Росію захлеснув сірий імпорт. Сьогодні кожна друга пара взуття, що реалізується в Росії - виробляється в Китаї. Причому до нас товар ввозиться без податків і мит. У результаті скарбниця щороку втрачає близько 13 млн. рублів. Плюс 16 - ти млрд. втрати від скорочення виробництв підприємств легкої промисловості. З 200 ярославських підприємств цієї галузі пробитися на закордонні ринки вдалося лише одиницям. Більшість ледве зводить кінці з кінцями.

2. Поняття про легкої промисловості і основні фактори

Легка промисловість забезпечує потреби населення в тканинах, одязі, взутті, а також інші галузі спеціалізованими матеріалами. Легка промисловість включає в себе 30 великих галузей, які обєднуються в групи:

- Первинна переробка сировини; текстильна промисловість; швейна промисловість; взуттєва промисловість. Найважливішою галуззю легкої промисловості є текстильна. Головними факторами розміщення є: сировина (для галузей первинної переробки сировини); споживач (для швейної та взуттєвої); поєднання перших двох (в залежності від виробничих стадій текстильної промисловості).На першому місці стоїть виробництво бавовняних тканин (Китай, Індія, Росія). Друге місце - виробництво тканин з хімічного волокна (США, Індія, Японія). У виробництві шовкових тканин лідирують США, Японія, Китай, а вовняних - Росія, Італія.

У той же час на експорт більше виробляється продукції в країнах, що розвиваються, де є дешева робоча сила.

Головні експортери - Гонконг, Пакистан, Індія, Єгипет, Бразилія.

У розвитку світової легкої промисловості намітилися певні тенденції: зниження темпів виробництва тканин з хімічних волокон; різке зростання частки країн, що розвиваються у виробництві текстильної промисловості; розширення асортименту продукції, що випускається.

Легка промисловість найбільш постраждала в результаті кризи, що продовжується економіки. Обсяг виробництва продукції галузі за останні 5 років скоротився більш ніж на 80%. Далася взнаки брак сировини, особливо бавовни, який в Росії не росте. Ресурсна самозабезпеченість галузі складає лише 25%. Доводиться ввозити льон, вовна, шкіряна сировина, хімічні волокна.

Легка промисловість - комплексна галузь, що включає в себе більш ніж 20 підгалузей, які можуть бути обєднані в три основні групи:

1. Текстильна, в тому числі лляна, бавовняна, вовняна, шовкова, трикотажна, а також первинна обробка льону, вовни, виробництво нетканих матеріалів, сеті-вязальні промисловість, валяльно - повстяна, виробництво текстильної галантереї та ін

2. Швейна.

3. Шкіряна, хутрова, взуттєва.

Найбільшу питому вагу в структуру легкої промисловості займає продукція швейної та текстильної підгалузей.

В даний час товари, що випускаються підприємствами легкої промисловості Росії, значно поступаються за якістю продукції розвинених країн, порівняно низька продуктивність праці, вище в порівнянні зі світовим рівнем витрати на виробництво продукції.

Фактори розміщення підприємств легкої промисловості одноманітні, проте можна виділити основні.

Сировинний чинник особливо важливий у галузях первинної обробки, що обумовлено масовими відходами (вихід лляної соломки становить 1 / 5 вихідної сировини, вовни -1 / 2), або в галузях, де висока матеріалоємність виробництва (лляна промисловість). Розміщення шкіряного виробництва цілком залежить від мясної промисловості.

Населенческій, тобто споживчий чинник. Готова продукція легкої промисловості менш транспортабельна порівняно з напівфабрикатами. Наприклад, вигідніше поставляти пресований бавовна - сирець, ніж бавовняні тканини.

Споживчий фактор має великий вплив на розміщення підприємств галузі. Продукція галузі споживається повсюдно, а масовий характер виробництва сприяє наближенню підприємств галузі до населення. Крім того, багато видів готової продукції (трикотаж, взуття) малотранспортабельних та їх перевезення на далекі відстані дорожче перевезення вихідної сировини.

Фактор трудових ресурсів, що передбачає їх значні розміри і кваліфікацію, так як всі галузі легкої промисловості трудомісткі. Історично склалося так, що в галузях легкої промисловості використовується переважно жіноча праця, тому необхідно враховувати можливості використання в регіонах і жіночого, і чоловічого праці (тобто Розвивати легку промисловість у районах зосередження важкої індустрії, створювати відповідні виробництва в регіонах концентрації легкої промисловості).

Водний фактор враховую при розміщенні виробництва тканин і трикотажу, де процеси фарбування та оздоблення вимагають значної кількості води.

Сировинна база легкої промисловості Россі достатньо розвинена, вона забезпечує значну частину потреб підприємств у льоноволокна, вовни, хімічних волокнах і нитках, пушно-хутряної та шкіряної сировини.

Делись добром ;)