Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

реферат

1.2. Особливості географічного положення області та їх вплив на економічний потенціал

Область розташована в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. По характеру рельєфа область хвиляста рівнина Північно - західна займає Придніпровська височина, котре на крайнім півдні переходить в Причорноморську низину. Лівобережна частина області займає Придніпровська низина. На південно-східному напрямі області знаходяться отроги Приазовської височини.

Делись добром ;)