Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

реферат

3.1. Характеристика основних напрямків розвитку промисловості в області

Область має потужний промисловий потенціал. Він характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії. В регіоні діє більше 700 основних промислових підприємств за 16 основними видами економічної діяльності, на яких працюють 457,7 тис. чол. На Дніпропетровщині виробляється 15,7% всієї промислової продукції України. За цими показниками область посідає друге місце в Україні.

Найбільші обєми виробництва в цьому виді економічної діяльності посідають: металургія і обробка металу (49,1% від загального обєму по області), харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів (8,1%), машинобудування, монтаж і ремонт машин та устаткування (6,1%), хімічна і нафтохімічна (5,3%), легка промисловість (0,4%).

Металургія і обробка металу

Основа промисловості області - металургія і обробка металу. На 76 підприємствах цього виду діяльності зайнято 132,9 тис. чол. В області виробляється 73,5% труб, 37,1% металопрокату, 36,2% чавуну, 33,6% стали, 29,6% коксу від загального обєму по Україні. Велика частина продукції сертифікована і відповідає світовому рівню якості.

У металургії введена технологія виробництва сталі, що дозволяє одержувати сталь з місткістю сірки і фосфору не більше 0,025%, проводити додаткове легування молібденом, ванадієм, титаном. Це необхідно для виготовлення прокату, що за хімічним складом і механічними властивостями відповідає вимогам стандартів DI, EN, ASTM АРІ та ін.

На трубних підприємствах області (ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», ВАТ «Дніпропетровський трубний завод», ряд заводів, створених на базі ВАТ «Нікопольський Південнотрубний завод» та ін.) виготовляються труби більш ніж 140 тис. типорозмірів з 400 марок сталей різними способами гарячого і деформування, відцентрового литва, методом зварювання. Освоєна технологія виробництва сталевих труб широкого сортаменту з емалевим покриттям, а також труб з латуні, алюмінію, титану, цирконію. Виробляються суцільнокатані залізничні колеса та осі, бандажі, кільцеві вироби, які експортуються більш ніж у 35 країн

світу.

З метою забезпечення умов для подальшого розвитку підприємств гірничорудної та металургійної промисловості, машинобудівного комплексу, хімічної та нафтохімічної галузі, на протязі року в області здійснювались заходи, щодо впровадження наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних поставок сировини, орієнтація на задоволення потреб внутрішнього ринку, збільшення випуску імпортозамінної продукції, задоволення потреб агропромислового комплексу області різноманітною технікою, у мінеральних добривах та засобах захисту рослин, посилення наукового забезпечення розвитку базових галузей промисловості, підвищення інвестиційної привабливості підприємств, здійснення заходів щодо сертифікації основної продукції базових галузей, і в першу чергу, галузей з високою часткою доданої вартості. У промисловому комплексі області за 2005 рік обсяги виробництва промислової продукції зросли на 7,4%. В цілому реалізовано промислової продукції на суму 63,7 млрд. грн. Досягнуто збільшення обсягів промислової продукції по усіх видах економічної діяльності. У добувній промисловості досягнуто зростання обсягів виробництва на 12,5% за рахунок збільшення виробництва на підприємствах по видобуванню як енергетичних (у 1,5 рази), так і неенергетичних матеріалів (на 6,4%). Збільшення виробництва руд і концентратів заліза (на 5,1%) за рахунок проведеного капітального ремонту агломераційного цеху та впровадження новітніх технологій на аглофабриках ВАТ “ Мітал Стіл Кривий Ріг”, проведення оновлення та модернізації основного технологічного обладнання на ВАТ “Інгулецький ГЗК”, та реконструкції і введення в експлуатацію збагачувальні секції №№ 26, 27 на ВАТ “Північний ГЗК”.В металургійному комплексі області досягнуто зростання виробництва продукції на 0,6% проти рівня 2004 року, у тому числі труб - на 7,1%. Серед основних заходів, що сприяли зростанню виробництва слід відмітити : введення на ВАТ “Комінмет” лінії обробки торців труб, автоматичної системи мірного розрізу труб;впровадження на ВАТ “ Мітал Стіл Кривий Ріг” технології виробництва економно-легованих арматурних сталей, власного виробництво валків СШХН-50, СШХН-59 та проведення капітального ремонту обертової печі ЦВВ, конвертора № 5 та блюмінгу № 2 ; встановлення на ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод” нових різьбонарізних станків для механічної обробки та введення в дію обладнання ультразвукового контролю;впровадження виробництва труб для магістральних трубопроводів у відповідності зі світовими стандартами на ВАТ “Новомосковський трубний завод”. У машинобудуванні досягнуто зростання виробництва на 19,7%, у тому числі: електровозів (на 32,3%). Для досягнення зростання в галузі впроваджено заходи : на ДКБ “Південне” та ДП ВО “Південний машинобудівний завод” - виготовлено та здійснено запуск 4 ракетоносіїв;КВП “Дніпропетровський комбайновий завод” - розроблено та освоєно виготовлення нових бурякозбиральних комбайнів РКС 6-07;на ВАТ “Верхньодніпровський машинобудівний завод” - спроектовано та виготовлено вальцевий верстат по виробництву сонячного масла продуктивністю 60 тонн/добу;ВАТ “Констар” - виготовлено агрегати нового покоління для низькотемпературної сепарації газу;на ВАТ “Дніпровагонмаш” - розроблено та виготовлено вагон-платформу для перевезення широколистової сталі та труб великого діаметру;ДП НВК “Електровозобудування” - розроблено та виготовлено магістральний електровоз ДС-3 змінного струму. При цьому відмічається зменшення випуску тракторів (на 26,1%), що обумовлено збільшенням ціни на імпортні комплектуючі; та тролейбусів (на 32,4%) у звязку з відсутністю замовлень з боку електротранспортних підприємств. На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості зросло виробництво на 16,2%, у тому числі: соди каустичної (на 8,1%), мінеральних добрив (на 1,1%), аміаку синтетичного (на 3,6%) та пластмаси (на 13,2%), за рахунок проведення реконструкції діючого виробництва іонообмінних смол на ДП “Смоли”, введення в дію другого агрегату синтезу рідкого аміаку на ВАТ “ДніпроАЗОТ”. У той же час скоротилося виробництво шин на 7,1%. Це повязано з переглядом номенклатури продукції, що виробляється підприємством ВАТ “Дніпрошина” в сторону збільшення обсягу виробництва великогабаритних сільськогосподарських і вантажних шин та значним зменшенням кількості мотоциклетних і легкових шин. У харчовій промисловості приріст виробництва складає 18,7% завдяки структурній перебудові, будівництву нових обєктів, технічного переоснащення та впровадження новітніх технологій. За рахунок цього зросли обсяги виробництва у мясній промисловості (на 28,8%), промисловому переробленні овочів та фруктів (у 2,4 рази), виробництві рибної продукції (у 1,5 рази), жирів (на 19,5%), молочних продуктів (на 10,7%), обробленні зерна та виробництві крохмалю (на 2,2%), напоїв (на 32,7%) та інших харчових продуктів (на 17,1%).Зростання досягнуто за рахунок:
вводу в дію заводу з переробки кукурудзи в місті Дніпропетровськ;реконструкції на ЗАТ “Дніпропетровський олійно-екстракційний завод” по збільшенню потужностей екстракційного виробництва;технічного переоснащення хлібозаводів: №10, Новомосковський, Інгулецький; АК “Придніпровський”, ЗАТ “Кондитерська фабрика” АВК”, Новомосковського заводу продтоварів, ТОВ “Ювілейний”. На підприємствах легкої промисловості досягнуто збільшення виробництва на 7,7% завдяки впровадженню прогресивних технологій на таких швейних підприємствах як КП “Новомосковська фабрика “Пан”, ТОВ “Старт”, ТОВ “ФИМ”. Обсяг виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, у порівнянні з 2004 роком збільшився на 5,4%.Зростання виробництва за 2005 рік досягнуто у девяти промислових центрах та дванадцяти районах області (за підсумками 2004 року відповідно у дванадцяти та тринадцяти).

Паливно - енергетичний комплекс

Основними напрямками роботи з питань енергозбереження у 2005 році були: використання альтернативних та відновлювальних видів енергетичних ресурсів;установлення нормативів витрат енергоресурсів при виробництві промислової продукції, а також лімітів їх споживання бюджетними установами;проведення розяснювальної роботи щодо переваги ощадливого енергокористування серед широких верств населення, споживачів та виробників паливно-енергетичних ресурсів, підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергозбереження. Здійснено комплекс заходів щодо забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі : проведено реабілітацію діючих енергетичних обєктів з орієнтацією на розвиток маневрових потужностей, а саме: забезпечення модернізації блоку №10 і реконструкції газоходів електрофільтрів блоку №10 на Придніпровській ТЕС та модернізації блоку №4 та реконструкції електрофільтрів блоку №4 на Криворізькій ТЕС. Завдяки проведеній модернізації знизилися питомі витрати палива на вироблену 1кВт.год. електроенергії в середньому по Придніпровській ТЕС - на 0,34 г/кВт.год., по Криворізькій ТЕС - на 2,5 г/кВт.год.;впроваджено ресурсозберігаючу технологію виробництва агломерату, продовжено реконструкцію коксових батарей № 3 та № 4 на ВАТ “Мітал Стіл Кривий Ріг” (економічний ефект більш 3,0 млн. грн./рік) та проведено модернізацію повітряно-розподільної установки КАР-30М1 станції №7 (зниження собівартості кисню на 20-22 грн./1000 м?), а також впроваджено технологію доставки та нагрівання зливків у нагрівальних колодязях (економія технологічного палива становить більш 5 кг умовного палива на тонну зливків, або 9,0 млн. грн./рік);на ВАТ “Інгулецький ГЗК” проведено оновлення та модернізацію основного технологічного обладнання, виконано реконструкцію транспортної технологічної схеми глибоких горизонтів карєру, що дозволить значно зменшити витрати на транспортування руди з карєру;на ВАТ “Новомосковський трубний завод” впроваджено локальну термічну обробку зварного шва труб на стані 159-529, при цьому значно зменшились витрати енергоресурсів;на ВАТ “Комінмет” введено в експлуатацію генератор індукційного зварювання;на ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського” проведено капітальний ремонт з реконструкцією доменної печі №10 (що дозволить знизити питомі витрати скіпового коксу 20-25 кг/тн).Завдяки виконанню заходів, передбачених Комплексною програмою енергозбереження Дніпропетровської області забезпечено економію 800 тис. тонн умовного палива, що відповідає програмним показникам.

Хімічна і нафтохімічна промисловість

Хімічна і нафтохімічна промисловість - це 46 підприємств, на які приходиться 5,3% обєму промислового виробництва області і 13,2% від виробництва даної продукції в Україні. Чисельність працюючих -

21,6 тис. чол.

На ВАТ «Дніпрошина» виробляється 24,3% загальнодержавного випуску шин. Тут освоєно понад 130 типорозмірів шин, зокрема великогабаритних і низького тиску для сучасної сільськогосподарської техніки. Вони експортуються в. 30 країн світу.

Лакофарбове виробництво є одним із найбільших в Україні (43% від загального обєму виробництва). З урахуванням екологічно чистих нових технологій на ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод», ВАТ «Завод «Спектр», ТОВ ПП «ЗІП» освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції.

На ВАТ «Дніпроазот» виробляється 14,9% загальноукраїнського випуску мінеральних добрив і 11,1% - аміаку.

Делись добром ;)