Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

реферат

3.4. Проблема та основні тенденції подальшого розвитку економіки області

У 2005 році науково-технічні роботи в регіоні виконували 106 організацій. Виконанням цих робіт в організаціях, підприємствах та установах області займалось 13,7 тис. працівників основної діяльності, що майже на 2% більше показника 2004 року, серед яких 142 докторів наук та 857 кандидатів наук. Науковими організаціями регіону власними силами виконано науково-технічних робіт на загальну суму майже 249,8 млн. грн., що майже на 4% більше ніж за аналогічний період 2004 року. З усіх джерел фінансування на виконання науково-технічних робіт надійшло майже 300 млн. грн., що майже на 12% більше ніж за аналогічний період минулого року. З початку року відбулося збільшення питомої ваги підприємств регіону, у загальній кількості промислових підприємств регіону, що займалися інноваційною діяльністю, до 6,7%.Загальний обсяг реалізованої в регіоні інноваційної продукції склав 2,6 млрд. грн., що на 25,1% більше показника 2004 року. Впроваджено 79 нових прогресивних технологічних процесів, що на 27,4% більше минулорічного показника, а кількість впроваджених маловідходних та ресурсоощадних процесів збільшилася до 42 одиниць, або на 82,6% більше. Протягом року впроваджено нові технології та обладнання для: сортування кускових руд підземного видобутку з подальшим збагаченням мілкої фракції сухими магнітними сепараторами на ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”;вибухових робіт з використанням безтротилових вибухових речовин - комполайту, ігданіту на ВАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” ; брикетування відсівів феросплавів фракції 0-10 мм на ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”;локальної термічної обробки зварювальних швів на ВАТ “Новомосковський трубний завод”;виробництва виробів з піно- та полімербетону на ЗАТ “Балівський завод залізобетонних виробів”. Освоєно 88 нових видів інноваційної продукції, у тому числі 31 одиницю нових видів техніки. Освоєно виробництво швидкісного візку та платформи нового покоління для великотоннажних контейнерів на ВАТ “Дніпровагонмаш” та платформи для перевезення нафтопродуктів на ДП “Трансмаш”. Виготовлено і здійснено запуск 4 ракетоносіїв “Зеніт-3 SL” за програмою “Морський старт” та ракетоносія “Дніпро” ДКБ “Південне” та ДП “ВО “Південний машинобудівний завод”. Освоєно виробництво нових антикорозійних грунтів для покриття металів, лакофарбової продукції з поліпшеними захисними якостями на ВАТ “Дніпропетровський лакофарбовий завод”. На підприємствах та в організаціях регіону продовжувалася активна робота щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, підтримки вітчизняних товаровиробників, забезпечення захисту споживачів від небезпечної та неякісної продукції. Було впроваджено систему управління якістю відповідно до ІSО 9000 на 39 підприємствах області, серед яких ВАТ “Центральний ГЗК”, ВАТ “Південний ГЗК”, ВАТ “Північний ГЗК”, ВАТ “Дніпропетровський машинобудівний завод”, ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”, ЗАТ “Нікопольський завод безшовних труб “Ніко Тюб”, ТОВ “Нікопольський завод тонкостінних труб”, ЗАТ “Нікопольський завод нержавіючих труб”, Асоціація “Укррудпром”, ВАТ “Дніпровагонмаш”, ВАТ “ДніпроАЗОТ”, ЗАТ “Поліфарб Україна”, ДП “Кривбастехмаш”, ТОВ “Ласунка” тощо. Впроваджено систему екологічного менеджменту ISO 14000 на ВАТ “Північний ГЗК”, ВАТ “Південний ГЗК”, ВАТ “Центральний ГЗК”, ВАТ “Суха балка”, ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”, ЗАТ “Завод “СЕТАБ Нікополь” та ВАТ “Новомосковський трубний завод”.Впроваджено систему охорони праці ISO 18000 на ВАТ “Інгулецький ГЗК”.В області створено технологічний парк “Машинобудівні технології”, першочерговим завданням якого є створення нових підприємств або нових структурних підрозділів існуючих підприємств, ревілітація непрацюючих підприємств на базі розробки нових високонаукових, прогресивних технологій, що забезпечують зростання ефективності виробництва, формування ринку високоякісних продуктів, нарощування експортного потенціалу, заміщення імпорту, і на цій основі вдосконалення структури продуктивних сил та соціально культурної сфери, створення нових робочих місць та зростання добробуту населення.

Проблеми територіально-галузевого удосконалення економіки. Надмірне перевантаження в структурі економіки галузей важкої індустрії призвело до серйозних соціально-економічних диспропорцій. Район має застарілу структуру промисловості, яка вже не відповідає вимогам науково-технічного прогресу. Переважає металоємне машинобудування, недостатня частка трудомісткого, особливо електронного, верстатобудування, приладобудування. У вугільній промисловості Донецького басейну застаріли основні фонди, погіршали гірничо-геологічні умови. Собівартість вугілля зростає, рентабельність знижується. Металургійна промисловість, яка робить значний внесок в експортний потенціал країни, характеризується технологічною відсталістю. У виробництві сталі переважає мартенівський спосіб, частка електроплавильного - лише 10%. Мало виготовляється спеціальних сортів сталі. Подальший розвиток чорної і кольорової металургії стримується відсутністю енергоносіїв і води.

Протягом 2005 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року, зменшився рівень загального травматизму на 4,6%, смертельного травматизму на 4,4% та групового травматизму на 7,7%.Протягом 2005 року на підприємствах області сталося 1375 нещасних випадків, у т.ч. - 65 із смертельним наслідком, 12 групових нещасних випадків, в результаті яких 25 осіб травмовано, з них - 2 смертельно. Узагальнення причин та аналіз обставин нещасних випадків на виробництві показує, що переважна їх більшість стається через незадовільне управління охороною праці: невиконання своїх посадових обовязків особами керівного складу щодо створення здорових і безпечних умов праці, нездійснення контролю за додержанням працівниками передбаченої технології ведення робіт, неправильне поводження із засобами виробництва, невикористання засобів захисту, виконання робіт з порушенням вимог правил безпеки тощо. З метою здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону праці та профілактики травматизму виробничого характеру спеціалістами з питань охорони праці управлінь праці та соціального захисту населення була проведена 1051 перевірка підприємств згідно графіків перевірок підприємств Дніпропетровської області на виконання законодавства про охорону праці, виявлено 8628 порушень нормативних актів з охорони праці.

4.ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ОБЛАСТІ

Делись добром ;)