Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

дипломная работа

Висновки

Чернівецька область -- область у західній частині України, утворена 7 серпня 1940 з північної, переважно українцями заселеної, частини Буковини і сусідньої частини Бесарабії (з м. Хотином), положена у межах Карпат, Передкарпаття та Покутсько-Бесарабської височини.

Область багата на природні ресурси. На території Буковини виявлено 4 нафтогазоносні родовища (Лопушнянське, Чорногузьке, Красноїльське, Шереметівське).

Відповідно до галузевої структури виробництва область належить до індустріально-аграрної категорії.

У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова промисловість, машинобудування та металообробка, електроенергетика, деревообробна промисловість. Область дає сьогодні майже 100% загальноукраїнського виробництва нафтоапаратури.

У машинобудуванні провідним є виробництво нафтогазопереробного устаткування; у лісовій і деревообробній промисловості - виробництво пиломатеріалів, фанери, меблів; у промисловості будівельних матеріалів - виробництво цегли, толі, кераміки, залізобетонних конструкцій; у легкій промисловості - виробництво швейних і трикотажних виробів, бавовняних тканин; у харчовій промисловості - виробництво цукру, хлібобулочних виробів, спирту, соняшникової олії, мяса, молока, плодоовочевих консервів.

Високими темпами розвивається машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування. Вагомою складовою промислового комплексу області є легка промисловість, яка посідає третє місце в структурі галузей промисловості і формує внутрішній споживчий ринок.

Регіони відіграють важливу роль в розвитку народного господарства України, і не останнє місце за своїм значенням посідає Чернівецька область. Тому вивчення і аналіз розміщення продуктивних сил Чернівецької області є дуже важливим і пріорітетним завданням.

Список використаної літератури:

1. Заставный Ф.Д. Территориально-производственные комплексы. - К. Наукова думка, 1979.

2. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ,1994.

3. Іщук С. І. Географія промислових комплексів. - К. „Віпол”,1993.

4. Іщук С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. - К., 1996.

5. Поповкін В. А., Калитенко А. П. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наукова думка, 1993.

6. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. - Львів. Світ, 1993.

7. Чистобаев А. Й. Развитие экономических районов. Теория и методы исследования. - Л., 1980.

8. Головне статистичне управління Чернівецької області http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/frame.html - річна статистична інформація http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/frame.html - оперативна статистична інформація

9. Портрет регіонів України. - Видання Асоціації промисловців України

http://www.ukrgold.net/pride/

10. Чернівецька обласна державна адміністрація - офіційний сайт

http://www.oda.cv.ua/

Делись добром ;)