Характеристика Путильського району

курсовая работа

5.2 Аналіз розподілу хімічних елементів по території

Відмітимо, що концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів часто перевищують ГДК (за вмістом пилу, оксидів вуглецю, азоту, сірки - в 1,5-4 рази). Навіть у свіжому снігу виявлені перевищення порогових концентрацій цих елементів. Аналіз впливу метеорологічних умов на концентрацію шкідливих домішок у приземному шарі повітря показав, що в більш несприятливих екологічних умовах перебувають ПЛ днищ малих долин, а також ділянки житлових функціональних зон із закритими дворами. В ґрунтовому покриві ПЛ переважають аномальні поля із різко підвищеним вмістом свинцю, міді, цинку. Вертикальний розподіл вказує на акумуляцію цих елементів на геохімічних барєрах. Сумарний показник забруднення грунтів населених пунктів коливається від 1 до 20 (оцінювався нами за 10 елементами). Найбільшого значення даний показник досягав у місцях дії промислових обєктів і перетину автомагістралей.

Делись добром ;)