Характеристика Путильського району

курсовая работа

5.4 Рівень забруднення території адміністративного району за сумарним показником забруднення

Грунти піддаються забрудненню, яке можна розділити на механічне, хімічне і біологічне.

Забруднення звичайно буває поліелементним, і для його оцінки розраховують сумарний показник забруднення, що представляє собою аддитивну суму перевищень коефіцієнтів концентрацій над фоновим рівнем:

Zc =У Кс - (n - 1),

де Кс -- коефіцієнт концентрації елемента; n -- число елементів з Кс> 1.

За сумарним показником забруднення Путильський район можна назвати практично незабрудненим. Це пояснюється такими факторами як мала заселеність території, ураженість екзогенними процесами, що не дає можливості для окультурення земель. Крім того великі території займають ліси, що є теж важливим чинником.

Делись добром ;)