Характеристика Путильського району

курсовая работа

Висновки

В ході роботи ми розглянули еколого-геологічні умови Путильського району,провели основні статистичні і розрахункові показники забрудненості навколишнього середовища, розглянули ураженість екзогенними геологічними процесами,техногенне навантаження по території району.

Більша частина Путильського району покрита екзогенними процесами, що унеможливлює розвиток майже усіх галузей промисловості.

На найближчий період основними пріоритетами регіонального розвитку Путильського району повинні стати: рекреаційний комплекс, АПК, лісопромисловий комплекс, невиробнича сфера(особливо- у гірській частині регіону), охорона навколишнього середовища, збереження і відновлення історико-культурного спадку. Для розвитку Путильського району пріоритетним є освоєння його курортного потенціалу.

Впродовж одного року в атмосферу Путильського району надходить близько 975,1 т шкідливих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, що становить 2,3% від загального обсягу по області.

Слід зазначити, що 75,5% від сукупного обсягу становили викиди оксиду вуглецю (736,5 т). У сумарній кількості шкідливих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 3,2 та 0,8 т або 0,3% та 0,1% від загального обсягу. Крім того, в повітря викинуто 11,7 тис.т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату. Основними забруднювачами довкілля району є пересувні джерела, викиди від яких становлять 961,1 тис.т або 98,6% від загального обсягу. Від стаціонарних джерел в атмосферу надходить 14 тис.т шкідливих речовин.

За рік в середньому на одного мешканця Путильщини припадає по 38,2 кг шкідливих викидів. Щільність викидів від усіх джерел забруднення становить 1,1 т на 1 км2 території району, тоді як в середньому по області значно більше - 5,3 т.

Список використаних джерел

1. Енциклопедія українознавства. У 10-х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович. -- Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 2009.

2. Географічна енциклопедія України: В 3 т. - К.: Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2008.

3. Гілецький Й.Р. Вивчення географії своєї області у восьмому та девятому класах загальноосвітньої школи. //Історія української географії. Спеці-альний випуск: Краєзнавство. Всеукраїнський наук.-теорет. часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2009- Випуск 2 (4). С.54-56.

4. Гілецький Й.Р. Популярно про Українські Карпати та основні пішохідні маршрути - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. - 176 с.

5. Украинские Карпаты: атлас туриста. - Москва: ГУГК, 1987 - 152 с.

6. Швебс Г.І., Ігошин М.І. Каталог річок і водойм України. - Одеса, Астропринт, 2010. - 392.

Делись добром ;)