Економіко-географічна характеристика господарства Тернопільської області і рівень його транспортного забезпечення

курсовая работа

1.4 Економічний потенціал

Соціально-економічний розвиток регіону дуже залежить від населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробничої та духовної культури. Зміни чисельності населення і ресурсів живої праці впливають на розвиток не тільки продуктивних сил, а й виробничих відносин. Тому в умовах ринкової економіки надзвичайно важливим є аналіз відтворення населення на регіональному рівні, а також дослідження впливу соціально-економічного стану регіону на розвиток населення на базі основних демографічних параметрів природного руху, особливостей розселення, зайнятості, міграції тощо.

Демографічна ситуація у Тернопільській області ускладнюється тим, що впродовж останнього десятиріччя спостерігалося зростання масштабів депопуляції за рахунок перевищення числа померлих над числом народжених. Ці процеси суттєво відмінні у міських поселеннях та сільській місцевості, що, здебільшого, є наслідком відмінностей вікової структури населення. Загалом, у сільській місцевості демографічна ситуація складніша ніж у міських поселеннях, оскільки існують суттєві відмінності в інтенсивності процесів природного руху, зокрема, значно вищий рівень смертності при нижчому рівні народжуваності.

Таблиця 1.3. Населення на 1 січня 2010 року

Роки

усього, тис. осіб

Кількість наявного населення

Усього, тис. осіб

Кількість постійного населення

у тому числі

у тому числі

міське

сільське

чоловіки

жінки

2000

1156,9

504,9

652,0

1151,4

533,9

617,5

2001

1149,9

495,3

654,6

1144,8

531,0

613,8

2002

1142,4

485,6

656,8

1138,5

528,0

610,5

2003

1134,3

483,6

650,6

1131,0

524,6

606,4

2004

1126,6

481,6

645,0

1123,4

521,1

602,3

2005

1119,6

478,5

641,1

1116,3

517,8

598,5

2006

1112,1

476,9

635,2

1108,9

514,3

594,6

2007

1105,4

475,5

629,9

1102,1

511,4

590,7

2008

1098,6

474,3

624,3

1095,4

508,4

587,0

2009

1093,3

474,0

619,3

1090,1

505,9

584,2

2010

1088,9

474,7

614,2

1085,6

504,0

581,6

Показники чисельності населення та його складу за статтю, віком, місцем проживання становлять основу дослідження демографічної ситуації в країні та регіонах. Особлива увага при цьому приділяється складовим приросту ( скорочення ) загальної чисельності населення, а також у розрізі міських поселень та сільської місцевості, характеристиці закономірностей динаміки чисельності населення, аналізу статевовікового складу населення.

Особливу роль у статистичному аналізі демографічної ситуації в регіоні відіграють відносні та середні показники, зокрема співвідношення кількості чоловіків та жінок, коефіцієнти демографічного навантаження, коефіцієнти старіння, середній, модальний і медіанний вік тощо, які розраховують на підставі результатів групування та рядів розподілу.

За чисельністю жителів Тернопільська область посідає 22 місце серед регіонів України.

Таблиця 1.4. Приріст населення

Роки

Кількість народжених осіб

Кількість померлих осіб

Природний приріст населення, осіб

Кількість зареєстрованих шлюбів, одиниць

Кількість зареєстрованих розлучень, одиниць

2000

10570

15721

-5151

6856

2764

2001

10102

16296

-6194

7303

2722

2002

10444

16345

-5901

7872

3077

2003

10476

16823

-6347

8999

3588

2004

11094

16180

-5086

7298

3440

2005

11035

16802

-5747

8180

3706

2006

11623

16556

-4933

8726

3467

2007

11431

16473

-5042

9565

3375

2008

12388

16200

-3012

7665

3100

2009

12404

156552

-3248

7645

2859

Делись добром ;)