Дослідження життєдіяльності населення

курсовая работа

Вступ

Серед найважливіших проблем економічного і соціального розвитку України провідне місце займають питання підвищення добробуту та життєвого рівня населення. Для вирішення цих актуальних питань необхідно розробити науково обґрунтовані напрями економічного, соціального і екологічного та територіального аспектів, які дозволять залучити у суспільне виробництво всі наявні місцеві ресурси. Особливе значення у цьому плані має економіко-географічний напрям дослідження територіальної організації системи життєдіяльності населення.

Актуальність згаданих проблем, їхня наукова і практична значимість, водночас недостатня розробка, особливо на реґіональному та нижчих рівнях, зумовили вибір теми і завдання дослідження.

Обєкт дослідження -- життєдіяльність населення суспільно-територіального комплексу.

Предмет дослідження -- територіальна організація життєдіяльності населення суспільно-територіального комплексу.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є аналіз наукових підходів соціально-економічного дослідження якості життя населення. Відповідно до поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання:

· охарактеризувати соціально-економічні аспекти вивчення життєдіяльності населення;

· провести оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життєдіяльності населення;

· розробити програму дослідження життєдіяльності населення.

Методологічною основою дослідження є теорія пізнання, системний підхід до вивчення життєдіяльності населення.

Делись добром ;)