Дослідження життєдіяльності населення

курсовая работа

РОЗДІЛ 3. ПрогРама дослідження життедіяльності населення

Тема: «Соціально-економічне дослідження життєдіяльності населення»

«Фундаментальні дослідження»

«Прикладна розробка» +

Строки виконання: з 1.09.2011 по 31.12.2012

Обсяг фінансування: 20 тис. грн.

1.АВТОР ПРОЕКТУ НДР:

2. АНОТАЦІЯ

Актуальність проведення досліджень щодо життєдіяльності населення регіонів повязана із зростанням уваги науковців різних напрямів до цього питання, оскільки у врахуванні особливостей життєдіяльності населення вбачають перспективний шлях розвязання багатьох соціально-економічних проблем суспільства.

На сучасному етапі регіони України мають значні відмінності щодо ефективності. Це зумовлює важливість адаптації державної політики економічного і соціального розвитку до регіональної специфіки середовища та системи забезпечення життєдіяльності населення. З огляду на це актуальними є такі питання: які нові теми і напрями потрібно дослідити, щоб підсилити комплексну оцінку ефективності та забезпечити адекватними знаннями розробку нових політик і програм соціально-економічного розвитку регіонів за нових умов

Система життєдіяльності населення складається із спеціалізованих видів діяльності, основними з них є: соціоприродна, розселенська, виробнича, споживча, відтворювальна та управлінська. У процесі функціонування ці види поєднуються і формують інтегральну обласну систему життєдіяльності населення. Між ними існують тісні функціональні звязки - поселенські, трудові, обслуговуючі, соціоприродні, матеріально-технічні, управлінські та ін. Завдяки цим звязкам забезпечується внутрішня цілісність та функціонування системи життєдіяльності населення.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ НДР:

Метою роботи є дослідження формування і функціонування системи життєдіяльності населення та розробка напрямів удосконалення її територіальної структури на обласному та районному рівнях. Відповідно до поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання:

-- проаналізувати та поглибити відповідно до сучасних умов суть поняття життєдіяльності як системи, виявити зміни в структурі та основні територіально-функціональні форми в економіко-географічному аспекті;

-- розробити методичні основи інтегральної оцінки систем життєдіяльності населення на різних ієрархічних рівнях та в різних аспектах;

-- дослідити вплив умов і факторів на формування обласної системи життєдіяльності населення та основних її підрозділів;

-- виявити особливості територіальної структури обласної системи життєдіяльності населення;

-- обгрунтувати напрями та рекомендації щодо удосконалення територіальної організації системи життєдіяльності обласного суспільно-територіального комплексу.

Обєкт дослідження -- життєдіяльність населення суспільно-територіального комплексу.

Предмет дослідження -- територіальна організація життєдіяльності населення обласного суспільно-територіального комплексу.

Делись добром ;)