Економічна характеристика Південно-Африканської Республіки

курсовая работа

1.1 Основні економічні показники

Південно-Африканська Республіка або ПАР (англ. Republic of South Africa) -- країна, розташована на південному краї Африки з 2798 км береговою лінією на Індійському та Атлантичному океанах. Вона межує на півночі з Намібією, Ботсваною і Зімбабве, і на північному сході зі Свазілендом і Мозамбіком. Лесото -- анклав, який повністю оточений територією ПАР.

Південна Африка відома різноманіттям культур та мов. Одинадцять офіційних мов закріплені конституцією. Дві з цих мов мають європейське походження: африкаанс, мова, яка виникла на основі голландської, якою спілкується більшість населення Південної Африки, а також південноафриканська англійська. Хоча англійська мова грає велику роль в громадському та комерційному житті, тим не менш є лише пятою за використанням як рідна.

Південна Африка етнічно різноманітна. 79,5% населення має африканське походження, розділене між різноманітними етнічними групами, які говорять різними мовами Банту, 9 з яких мають офіційний статус. В Південній Африці також присутні найбільші європейські, індійські та расово змішані громади. Близько чверті населення становлять безробітні, які живуть на менш ніж 1,25 дол. США на добу [1, c. 208]. (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 Населення ПАР в 2016 р.

Назва показника

Одиниці виміру

Всього

1

2

3

Чисельність

млн. осіб

49,01

Густота населення

осіб./кв. км

34

Народжуваність

осіб/1000 жит. (%)

19,48

Смертність

осіб./1000 жит. (%)

17,09

Природній приріст

осіб/1000 жит. (%)

2,0

Механічний приріст

осіб/1000 жит. (%)

1,06

Середня тривалість життя

років

67

Сумарний коефіцієнт народжуваності

дітей/жінок

2,3

Рівень урбанізації (питома вага міського населення)

%

62

Більшість населення ПАР мешкає у східних регіонах, де випадає найбільша кількість опадів, більш родючі землі, багатші природні ресурси і більше можливостей для працевлаштування. Більше третини південноафриканців мешкають у чотирьох найбільш заселених регіонах: Йоганнесбург-Преторія-Верінігінг, провінція Готенг; Дурбан-Пайнтаун-Пітермаріцбург, провінція Квазулу-Наталь; Кейптаун з передмістями; Порт-Елізабет-Уітенхейг, провінції Східний Кейп.

Проаналізуємо основні макроекономічні показники країни (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Основні макроекономічні показники ПАР в 2015 р.

Всього (валовий показник)

На душу населення

1

2

3

4

5

ВВП у порівняльних цінах (за паритетом купівельної спроможності) -

біл. дол.

524,0

§/осіб

10,69

рівень економічного розвитку:

Темп росту ВВП в 2000-2014 гг.

% в рік

2,8

X

X

Темп росту ВВП в 1990-1999 гг.

% в рік

3,6

X

X

ВВП в поточних цінах (за офіціальним курсом обміну)

млн. дол.

10,700

§/осіб

0,22

сільське та лісне господарство

%

2,5

X

X

промисловість та будівництво

%

30,8

X

X

сфера послуг

%

66,8

X

X

Занятість в економіці (чисельність економічно активного населення)

млн. осіб.

17,39

раб./100 жит.

3,5

сільське та лісне господарство

%

9,0

X

X

промисловість та будівництво

%

26,0

X

X

сфера послуг

%

65,0

X

X

Рівень безробіття

%

24,9

X

X

Темп інфляції

%

4,1

X

X

Середня облікова ставка Центробанка

%

7

X

X

Кредитна ставка приватних банків

%

9,83

X

X

Доходи держбюджету

млн. дол.

939,2

§/осіб

19,16

Витрати держбюджету

млн. дол.

1087

§/осіб

22,18

Державний борг

млн. дол.

147,8

§/осіб

3,01

Обсяг грошей в обігу

біл. дол.

131,0

§/осіб

2,17

Обсяг квазі-грошей в країні

біл. дол.

314,2

§/осіб

5,39

Обсяг споживчого кредиту

біл. дол.

339,9

§/осіб

12,5

Вартість вільно акцій, що вільно продаються

трл. дол.

1,013

§/осіб

21,0

Запаси валюти та золота

біл. дол.

43,83

§/осіб

0,89

Зовнішній борг

біл. дол.

109,4

§/осіб

2,2

Можемо зробити висновки, що в ПАР дуже високий рівень безробіття, який складає 24,9 %. В країні найбільшу частку ВВП складає сфера послуг - 66,8 %, потім промисловість та будівництво - 30,8 %, і найменшу сільське господарство - 2,5 %.

Делись добром ;)