Економічний аналіз Семенівського регіону

курсовая работа

2.1 Аналіз економічного потенціалу та демографічної ситуації Семенівського району

Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.

Демографічна ситуація. На 01 грудня 2012 року в районі, за оцінкою, проживало 18774 особи. З початку року наявне населення зменшилось на 200 осіб або на 10,6 осіб в розрахунку на 1000 жителів.( Таблиця 2.1)

Таблиця 2.1

Рух населення району в січні - листопаді 2012 року

Усього

Січень - листопад 2012 р. у % до січня - листопада

2011 р.

На 1000 жителів

Січень - листопад

2011 р.

Січень - листопад

2012 р.

Січень-листопад

2011 р.

Січень - листопад

2012 р.

Народжених

183

160

87,4

10,5

9,2

Померлих

392

332

84,7

22,5

19,2

Природне скорочення, осіб

-209

-172

82,3

-12,0

-10,0

Прибуло

343

281

81,9

12,8

10,9

Вибуло

259

309

119,3

7,7

7,7

Сальдо міграції, осіб

84

-28

25,0

5,1

3,2

Кількість шлюбів

105

84

80,0

4,7

4,6

Кількість розлучень

11

9

81,8

0,5

0,4

Чисельність населення зменшилося виключно за рахунок природного скорочення на 172 особи. Водночас зареєстровано міграційний приріст населення 61 особа.

Порівняно з січнем-листопадом 2011 року обсяг природного скорочення зменшився на 37 осіб або з 12,0 до 10,0 осіб у розрахунку на 1000 жителів. Така динаміка є наслідком зменшенням кількості померлих.

Народжуваність у січні - листопаді 2012 року порівняно з січнем - листопадом 2011року зменшилось з 10,5 до 9,2 народжених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність - зменшилась з 22,5 до 19,2 осіб.

Рівень шлюбності у січні - листопаді 2012 року зменшився з 4,7 %о до 4,6%о, рівень розлучуваності зменшився з 0,5 %о до 0,4 %о.

Розподіл населення залежно від віку зобразимо у вигляді таблиці 2.2 « Розподіл населення залежно від віку населення»

Таблиця 2.2

Розподіл населення залежно від віку населення

Чисельність населення

У віці, років

0-14

15-64

65 і старшому

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

Чернігівська область

1069260

70680

67487

352230

378864

61722

138277

Семенівський район

18730

1369

1287

6038

6133

1197

2706

Проаналізувавши дані таблиці можно порівняти розподіл населення залежно від віку Семенівський район и Чернігівську область 0-14 в районі і області переважають чоловіки, 15-64 переважають жінки, 65 і старшому віці по району переважають жінки взагалом по області чоловіки.

Коефіцієнт смертності дітей у віці до одного року, в містах обласного значення та районах в період 2010-2012 років зобразимо у вигляді таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Коефіцієнт смертності дітей у віці до одного року (у відсотках)

2010

2011

2012

Чернігівська область

8,1

7,9

9,2

Семенівський район

11,0

9,9

5,3

Можно зробити порівняння 2011 р. з 2010 р. коефіціент смертності дітей у віці до одного року у 2011році зменшилось на 1,1% в порівнянні з 2010 р., а в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротився з 9,9 % до 5,3%, а в Чернігівській області в 2011 році порівняно з 2010 роком зменшився на 0,2%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 1,3%.

Делись добром ;)