Економічна характеристика Австралії

курсовая работа

1.1 Основні економічні показники

Економіка Австралії -- розвинена ринкова система західного зразку. Рівень ВВП на душу населення близький до основних західноєвропейських країн. Країна була визнана третьою зі 170 за рівнем Індексу людського розвитку (Індекс розвитку людського потенціалу) (2013). Зростання економіки продовжувався, не дивлячись на світову економічну кризу. Однією з основних причин успіху є економічні реформи -- приватизація, дерегуляція і реформа податкової системи, що проводились урядом Ховарда.

В Австралії не було рецесії з початку 1990-х років. У квітні 2009 безробіття знизилося до 5,1%, досягнувши найнижчого рівня за період з 1970-х років. Зараз безробіття складає 4,3%. Сектор послуг, що включає туризм, освіту і банки, складає 45% ВВП. Сільське господарство і видобуток природних ресурсів -- 5% і 8% ВВП, але при цьому складають помітну частку експорту. Головні покупці австралійської продукції -- Японія, Китай, США, Південна Корея і Нова Зеландія. Багато хто з економістів однак вказують на проблему зовнішньоторговельного дефіциту при ому що Австралія перетворюється на основного сировинного експортера в Світі [4, с. 207]. Більшість населення становлять в основному нащадки переселенців з Великобританії та Ірландії - англо-австралійці. На липень 2014 року кількість населення Австралії становила 22 357 тис. чол. (табл. 1.1), густота населення країни - 2,5 чол. на 1 кв. км. Австралія посідає восьме місце за рівнем життя у світі.

Зауважимо, що населення країни постійно зростає, що свідчить про сприятливі демографічні умови, високий рівень життя та соціального обслуговування в країні, в тому числі й медичного. В Австралії переважають особи, в межах 15-6 років, тобто працездатне населення переважає не працездатне майже втричі.

"right">Таблиця 1.1

Населення Австралії в 2014 р.

Назва показника

Одиниці виміру

Всього

1

2

3

Чисельність

тис. осіб

22375

Густота населення

осіб./кв. км

2,5

Народжуваність

осіб/1000 жит. (%)

31

Смертність

осіб./1000 жит. (%)

11

Природній приріст

осіб/1000 жит. (%)

20

Механічний приріст

осіб/1000 жит. (%)

5,1

Середня тривалість життя

років

82,2

Сумарний коефіцієнт народжуваності

дітей/жінку

1,4

Рівень урбанізації (питома вага міського населення)

%

78

Що ж стосується середньої тривалості життя, то вона сягає аж 80 років що знову ж таки свідчить про високий рівень життя в країні. Далі проаналізуємо основні макроекономічні показники країни (табл. 1.2)

"right">Таблиця 1.2

Основні макроекономічні показники Австралії в 2014 р.

1

Всього (валовий показник)

На душу населення

2

3

4

5

ВВП у порівняльних цінах (за паритетом купівельної спроможності) -

млн. дол.

882362

$/осіб

55589

рівень економічного розвитку:

Темп росту ВВП в 2004-2013 гг.

% в рік

4,3

X

X

Темп росту ВВП в 1990-1999 гг.

% в рік

3,9

X

X

ВВП в поточних цінах (за офіціальним курсом обміну)

млн. дол.

897217

$/осіб

57542

сільське та лісне господарство

%

62805,19

X

X

промисловість та будівництво

%

215332,08

X

X

сфера послуг

%

619079,73

X

X

Занятість в економіці (чисельність економічно активного населення)

тис. осіб.

12724

раб./100 жит.

56,8

сільське та лісне господарство

%

5

X

X

промисловість та будівництво

%

26

X

X

сфера послуг

%

69

X

X

Рівень безробіття

%

3,7

X

X

Темп інфляції

%

2,1

X

X

Середня облікова ставка Центробанка

%

7

X

X

Кредитна ставка приватних банків

%

28-35

X

X

Доходи держбюджету

млн. дол.

396500

$/осіб

17780,27

Витрати держбюджету

млн. дол.

426500

$/осіб

19125,56

Державний борг

млн. дол.

109400

$/осіб

4905.83

Обсяг грошей в обігу

млн. дол.

1275000

$/осіб

57174.89

Обсяг квазі-грошей в країні

млн. дол.

231800

$/осіб

10394.62

Обсяг споживчого кредиту

млн. дол.

27900

$/осіб

1251.12

Вартість вільно акцій, що вільно продаються

млн. дол.

987400

$/осіб

44278.03

Запаси валюти та золота

млн. дол.

272500

$/осіб

12219.73

Зовнішній борг

млн. дол.

89300

$/осіб

4004.48

Можемо зробити висновки, так само, як в інших розвинених промислових країнах, в Австралії все більшого значення набувають фінансова діяльність і сфера послуг. Крім того, дані таблиці свідчать про досить високий рівень показників державного бюджету, особливо в перерахунку на кількість мешканців. Окремої уваги слід приділити обсяг грошей в обігу та рівень золотовалютних резервів, які є одними з найнижчих у порівнянні з іншими примо слово розвинутими країнами.

Делись добром ;)