Зміни клімату та значення його в господарській діяльності

курсовая работа

2.3 Значення клімату в господарській діяльності

На відміну від погоди, клімату властива певна сталість. Відповідно до умов зволоження клімат розрізняють аридний і гумідний. Залежно від дії певного типу повітряних мас -- морський і континентальний. Для характеристики клімату використовують також поняття макроклімат та мікроклімат. Макроклімат -- клімат Землі в цілому або великих територій (природних зон, материків, океанів та їхніх частин). Мікроклімат -- кліматичні умови невеликої території (наприклад, міста).

Клімат впливає на різні природні процеси і господарську діяльність людини. Він зумовлює живлення і режим рік, озер, боліт, впливає на життя морів і формування рельєфу суші. В залежності від клімату утворюються певні гірські породи, формуються ґрунти, рослинність.

Зміна клімату впливає на діяльність різних галузей господарства і життя людей. Від посухи, наприклад, страждають мільйони людей. У деяких тропічних районах тропічні циклони знищують врожаї культур на значних площах. Риболовство також дуже залежить від коливання клімату. Зміна клімату впливає на використання транспорту, споживання енергії та ін. [15]

У межах великих міст зменшується швидкість вітру, проте особливості забудови та озеленення міст, наявність водних обєктів, термічні відмінності між окремими районами та приміською зоною зумовлюють формування місцевих циркуляцій атмосфери. Цей фактор враховується у містобудуванні.

Погодно-кліматичні умови на території України позитивно впливають на господарську діяльність, розвиток туризму та рекреаційних галузей, дозволяють використовувати екологічно чисті енергетичні ресурси вітру і сонця.

Надра української землі багаті на різноманітні корисні копалини, серед яких вугілля, залізні руди, нафта і газ, каміння, солі тощо. За покладами нерудних корисних копалин Україна посідає провідне місце у Європі і світі.

Одним з природних багатств нашої держави є її земля, 2/3 якої становлять чорноземи. За оцінками спеціалістів, на території України зосереджено чверть світових чорноземів.

Територія України покрита густою сіткою великих і малих рік, загальна кількість яких становить близько 63 тисячі. На її території також розташовуються близько 20 тисяч озер. Найбільші річкові системи - Дніпровська, Дунайська, Дністерська, Південнобузька та Сіверськодонецька. Найбільша ріка України - Дніпро. Дніпро також третя за довжиною і площею басейну ріка Європи. На ній споруджено каскад водосховищ (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське і Каховське), які підвищують ефективність використання гідроенергетичних ресурсів Дніпра.

Флора України налічує близько 30 тисяч рослин. Природні рослинні комплекси широко використовуються як база для тваринництва, бджільництва, мисливських господарств, заготівлі дикорослих лікарських трав. Внаслідок господарської діяльності рослинний світ України зазнав значних змін. З метою його збереження і відтворення в країні функціонує мережа обєктів природно-заповідного фонду. [15]

Різноманітні природні умови України зумовили багатий видовий склад тваринного світу. На теренах України нараховується близько 44,8 тисячі видів тварин.

Делись добром ;)