Економіко-географічний комплекс Харківської області

реферат

2. Розміщення населення

Харківська область - одна з найбільших за кількістю населення областей України. Кількість населення області складає 2782,4 тис. чол.. Середня щільність населення - 100 чоловік на один квадратний кілометр.

Структура зайнятих за видами економічної діяльності у 2008р. складалась так:

Ѓ Сільське господарство - 5%

Ѓ Промисловість - 27,7%

Ѓ Будівництво - 4%

Ѓ Оптова та роздрібна торгівля - 8,4%

Ѓ Готелі та ресторани - 0,7%

Ѓ Транспорт (у т.ч. пошта та звязок) - 8,7%

Ѓ Фінансова діяльність - 2,6%

Ѓ Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам - 8,2%

Ѓ Державне управління - 4,9 %

Ѓ Освіта - 14,9 %

Ѓ Охорона здоровя та соціальна допомога - 10,3%

Ѓ Колективні, громадські та особисті послуги - 4,2%.

За кількістю зайнятого населення Харківська область посідає 4 місце в країні, поступаючись Дніпропетровській, Донецькій областям та м.Києву.

З метою підвищення соціального захисту працівників, що працюють у підприємців з числа фізичних осіб, в області проводиться постійна робота з урегулювання трудових відносин. Вживаються постійні заходи щодо активізації життєвої позиції молодих громадян, які зареєстровані у службі зайнятості.

Делись добром ;)