Економіко-географічний комплекс Харківської області

реферат

3.4 Паливно-енергетичний комплекс

Визначальний вплив на стан економіки області, вирішення проблем соціальної сфери має розвиток енергетики.

Паливно-енергетичний комплекс області представлено підприємствами за такими основними видами діяльності, як :

1. добування паливно-енергетичних корисних копалин;

2. виробництво продуктів нафто перероблення та коксу;

3. виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Характерною особливістю Харківської області є наявність власної сировинної бази і можливість забезпечення всіх галузей економіки регіону електроенергією та природним газом.

Харківська область з точки зору досягнень, можливостей та перспектив займає особливе місце в нафтогазовому комплексі України.

Харківська область з точки зору досягнень, можливостей та перспектив займає особливе місце в нафтогазовому комплексі України. На сьогодні запаси природного газу по області сягають 35% від запасів України, що розробляються. Крім того, Харківська область забезпечує 43,4% від загального видобутку країни.

На території області зареєстровано 39 газових та нафто газоконденсатних родовищ, які розкриті майже 1500 пошуковими, розвідувальними та експлуатаційними свердловинами.

Делись добром ;)