Економіко-географічний комплекс Харківської області

реферат

3. Розміщення і розвиток основних галузей господарства

Область визначається високим рівнем розвитку економіки. Це зумовлюється як вигідним економіко-географічним положенням (близькість вугільно-металургійної бази Донбасу та Придніпровя стимулювало розвиток машинобудування й металообробки, сусідство ж з високорозвиненими районами Росії - Центрально-Черноземним, Південно-Західним й Західним - зумовило розвиток підприємств агропромислового комплексу), так і достатньо багатим набором власних сировинних ресурсів. Ці ресурси дозволяють розвивати паливно-енергетичну, хімічну промисловість, скляне й фарфоро-фаянсове виробництво, виробництво будматеріалів.

Умовно область можна поділити на три промислових райони: Центральний, Східно-Харківський й Південно-Харківський. Центральний (Харків та прилеглі до нього райони) означається високим рівнем спеціалізації та концентрації промисловості, саме тут склався головний в Україні комплекс енергетичного, електротехнічного, транспортного та сільськогосподарського машинобудування. Східно-Харківсьий район зосереджений навколо Купянська. Головна галузь промисловості - машинобудування; Купянський ливарний завод постачає деталі для транспортного та сільгоспмашинобудування. Розвинені в цьому регіоні також харчова і легка промисловість, виробництво будматеріалів й обладнання для цукрової промисловості. Південно-Харківський район має великі газові родовища - Шебелінське, Єфремовське, Крестищенське та інші. Міста району спеціалізуються на машинобудуванні, хімічній промисловості та на виробництві будматеріалів. Цементно-шиферний завод в Балаклеї - один з найбільших в Європі, а Ізюм відомий як центр виробництва окулярної оптики. Розвинені тут також легка й харчова галузі промисловості.

Промисловість

Харківська область є одним із провідних промислово розвинених регіонів України, і за обсягами реалізації промислової продукції посідає 6 місце в країні, поступаючись Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і Полтавській областям. За 2008 рік підприємствами Харківської області реалізовано промислової продукції, здійснено промислових робіт і послуг на загальну суму 39,2 млрд. грн..

У загальному обсязі реалізованої у 2008р. промислової продукції країни питома вага області становить 5%.

У Харківській області розташовано понад 800 промислових підприємств великого та середнього бізнесу, на яких працює близько 184 тис. чол.

Структура промисловості за обсягами реалізації на 01.01.2009р. становила:

1. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини - 0,7%

2. Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність - 3,3%

3. металургійне виробництво готових металевих виробів - 3,2%

4. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 9,2%

5. Легка промисловість - 0,8%

6. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 16,6%

7. Хімічна та нафтохімічна промисловість - 4,6%

8. Виробництво коксу, продуктів нафто перероблення - 7,7%

9. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 27,2%

10. Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних матеріалів - 0,6%

11. Добування паливно-енергетичних корисних копалин - 3,7%

12. Машинобудування - 19,9%

13. інші галузі промисловості - 2,5%

Суттєвий внесок у загальні результати промислової діяльності належить стратегічно важливим для Харківщини галузям, які мають найбільшу частку в обсягах промислового виробництва та реалізації продукції. Це, в першу чергу, такі галузі, як виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, паливно-енергетичний комплекс, питома вага яких у загальних обсягах реалізованої продукції області становить понад 75%.

Одним із головних пріоритетів розвитку промислового комплексу області було і залишається підвищення його конкурентоспроможності, посилення інноваційної спрямованості, у тому числі і через впровадження систем управління якістю.

Машинобудування залишається провідною галуззю діяльності промисловості області. У 2008 році його питома вага в обсягах реалізації промисловості зросла з 15,6% до 19,9%.

Машинобудівний комплекс Харківщини відрізняється багатопрофільністю виробництв - від точного приладобудування до виробництва турбін, сільськогосподарських машин, літаків, продукції військово-промислового призначення.

Провідні машинобудівні підприємства області мають загальнодержавне значення, серед них:

- ВАТ «Турбоатом»

- ДП «Завод «Електроважмаш»

- ЗАТ «Завод «Південкабель»

- ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»

- ВАТ «Харківський підшипниковий завод»

- ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе»

- Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон»

- Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

Делись добром ;)