Економіко-географічні особливості Камінь-Каширського району

дипломная работа

1.1 Географічне положення та межі територій

На початку третього тисячоліття Камінь-Каширський район, який розташований на півночі Волині, займає площу 1746 квадратних кілометрів, межує на півдні з Ковельським, Старовижівським, на сході - Любешівським, південному сході - Маневицьким, на заході - Ратнівським районами. Територія Камінь-Каширщини за конфігурацією є компактністю і добре вписується серед інших районів.

Камінь-Каширський район займає не дуже вигідне для господарської і життєвої діяльності людей фізико-географічне положення, яке визначає особливості природних умов та природно-ресурсного потенціалу, оскільки це доволі перезволожені території, що потребують ефективних меліоративних заходів, щоб сільськогосподарські угіддя були родючішими. Територія має рівнинний рельєф і характеризується порівняно теплим помірно-континентальним кліматом з достатньою або ж надмірною кількістю вологи, наявністю збіднених дерново - підзолистих ґрунтів[10].

Камінь-Каширщина - це край великих лісових масивів, порівняно густої мережі річок та озер, одних з найбільших на Волині масивів заболочених земель і луків. Загалом територія не має яскраво виражених природних рубежів і меж, тому природні умови змінюються поступово у всіх напрямках. Це зумовлює зрівноважену динаміку природних процесів.

Природні умови сприяють компактному заселенню території, розвитку сухопутних транспортних звязків, та інтенсивного сільськогосподарського виробництва, великій господарській освоєності території. Природно-географічне положення в одній природно-кліматичній зоні добре відзначається в рельєфі, геологічній будові, рослинному світі, ландшафтах території і визначає спеціалізацію господарства та особливості структури народногосподарського комплексу району. Рівнинність території виступає сприятливим чинником у будівництві шляхів сполучення, розташуванні та будівництві населених пунктів, промислових обєктів, розвитку сільського господарства[13].

Делись добром ;)