Економіко-географічні особливості Камінь-Каширського району

дипломная работа

2.2 Розвиток сільського господарства

Сільськогосподарське виробництво має свою специфіку, яка полягає, насамперед, у тому, що земля виступає і як засіб виробництва, і як предмет праці. Крім того, сільське господарство має справу з живими організмами: рослинами тваринами, які розвиваються за біологічними законами, котрі треба враховувати у процесі виробництва. Аграрна діяльність залежить від природно-географічних умов території, внаслідок чого існують сезонність господарської діяльності і виробництва продукції. Сільськогосподарські угіддя поширені на великій території і займають значно більшу площу, ніж промислові і транспортні обєкти. Все це дає підстави називати сільське господарство найгеографічнішою галуззю людської діяльності.

Частка сільськогосподарського виробництва у функціонально-компонентній структурі народного господарства Камінь-Каширського району є досить великою. Кількість сільськогосподарських підприємств усіх форм власності в районі не перевищує 20, функціонує і 33 фермерських господарства. Досить великою є кількість господарств населення - 18400.

Камінь-Каширщина знана людьми, які самовіддано віддають себе праці, примножують багатство країни. їх на цій землі тисячі, і вони удостоєні пошани своїх односельчан.

Проте нинішній стан розвитку села настійно вимагає конкретних і дієвих дій, реалізацію проголошених реформ. За роки незалежності України підняв голову сільський господар. Друге життя набувають колишні колективні господарства.

У 2000 р. в районі реорганізовано 28 колективних сільськогосподарських підприємств і на їх базі створено 34 нових сільськогосподарських кооперативи. їм здали в оренду свої земельні частки (пай) 9448 чоловік. 860 - вийшли із кооперативів зі своїми земельними паями і самі господарюють на цій землі. В районі є 33 фермери, у користуванні яких 324 га землі. Нині у приватному секторі економіки перебуває майже 20 тис. га землі або 59% усіх сільгоспугідь. У 1991 р. у приватному користуванні було 6,4 тис. га.

У 2007 р. урожайність зернових становила 13,9 центнера з гектара.

Кращі показники урожайності мали кооператив „Нуйнівський" - 29,3, СВК „Турія" - 29,7, „Правда" - 23,8, „Залісся" - 21,2, „Сірче" - 21 центнер з кожного гектара. Найбільше зібрано хліба у колективному сільськогосподарському підприємстві „Правда" - 866 тонн, СВК „Нуйнівський" - 531, „Раків - Ліський" - 290, „Залісся" - 240 тонн.

Традиційно в краї вирощують картоплю, овочі. У минулому році на 144 гектарах посіяли цукрові буряки, однак через заморозки і проливні дощі зібрали на 24 га. Майже зник із полів господарств колись названий „пайським шовком" льон. Наприклад, у 1970 р. з району продано 10 тисяч центнерів льоноволокна.

Великої рогатої худорби на початку 2007 року в усіх видах господарств налічувалось 17 тисяч голів, проти 25,3 тисячі у 1940 р. Натомість є досить велике поголівя свиней - понад 10 тис.

Проте магістральний шлях розвитку сільського господарства - його технічне озброєння. Нині в усіх видах господарств працює 322 трактори, 1209 зернових комбайнів, 245 вантажних автомобілів (Додаток В).

Станом на 2007 р. площа сільськогосподарських угідь всього становила 607 тис. га, з них: рілля - 33,0 тис. га, багаторічні насадження - 0,55 тис. га, сіножаті -13,3 тис. га, пасовища - 13,8 тис. га. У володінні і користуванні громадян є 50,7 тис. га землі; з них: рілля - 29,3 тис. га, багаторічні насадження - 0,5 тис. га, сіножаті - 8,7 тис. га, пасовища - 10,0 тис. га, ведення особистого підсобного господарства - 14,2 тис. га, присадибні ділянки (землі для будівництва та обслуговування житлових і господарчих будівель) 3,6 тис. га, землі колективного та індивідуального садівництва - 27 га, землі для городництва - 926 га, землі для сінокосіння та випасу худоби - 4,3 тис. га, землі запасу, які надані у тимчасове користування - 4,6 тис. га.

Галузями спеціалізації аграрного сектора економіки району виступають: мясо-молочне скотарство, картоплярство, вирощування зернових культур та буряківництво. Основними галузями в рослинництві (43%) є вирощування зернових і кормових культур, а у тваринництві (26%) - мясо-молочне виробництво. Всіма категоріями господарств реалізовано на забій худоби 250 тонни, надоєну молока - 151 тонни.

Функціонально-компонентними елементами агропромислового комплексу району виступають спеціалізовані рослинницько-промислові і тваринницько-промислові галузі, що забезпечують виробництво, заготівлю, перевезення, переробку сировини та реалізацію специфічних для них готових продуктів. Рослинницько-промислові агропромислові комплекси, порівняно з тваринницько-промисловими, більше зазнають впливу природно-ресурсних факторів, характеризується поєднанням зональної спеціалізації з поширенням приміських аграрно-територіальних та агропромислових комплексів, що спеціалізуються на вирощуванні, переробці і доведенні до споживача мало транспортабельної продукції. Для них характерна яскраво виражена сезонність виробництва, недостатній рівень механізації сировинної сфери і низький рівень розвитку переробних галузей, а також відносно малий асортимент вироблюваної кінцевої продукції [17].

Усіма категоріями господарств вироблено сільськогосподарської продукції на суму понад 200 млн. грн., в тому числі сільгосппідприємствами - на 2,5 млн. грн.

Не дивлячись на економічні негаразди, здійснюються реальні заходи для підтримки процесу господарювання на землі. Разом з тим зростаюча потреба у збільшенні кількості сільськогосподарської продукції зумовлює дальше удосконалення організаційних форм діяльності селянина, реальних гарантій правового захисту його власності, подальшій механізації складного виробничого процесу на поліській землі.

Делись добром ;)