Еколого-економічна ефективність використання землі в Луцькому районі

курсовая работа

2.3 Оцінка виробничого потенціалу

Важливими основами виробничого потенціалу є:

земля в поєднанні з агрокліматичними умовами;

трудові ресурси;

основні виробничі засоби сільськогосподарського призначення;

енергетичні потужності.

Основним базовим ресурсом виробництва в землеробстві являється земля. Від її якості залежить рівень окупності других ресурсів, формування економічних результатів виробництва. В кінцевому результаті справа залежить від того, наскільки позитивно співвідношення землі і інших складових ресурсного потенціалу виробництва. Для визначення рівня розвитку виробничих сил це співвідношення може бути більш або менш конкретним.

Земля.

Трудові ресурси.

Основні виробничі засоби сільськогосподарського призначення складаються із будівель і споруд, а також сільськогосподарської техніки.

На підставі графіку проведення технічного огляду, погодженого головою райдержадміністрації, проводиться технічний огляд тракторів, причепів, сільськогосподарських машин в господарствах Луцького району, який є відмінним від попереднього року тим, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 403 ” Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду ” включено перевірку технічного стану машин субєктами господарювання, уповноваженими на здійснення такої перевірки. На полях Луцького району при виконанні весняно - польових робіт працюватиме більше 1000 одиниць тракторної техніки, з них 300 у сільськогосподарських підприємствах і 700 у фермерських та особистих селянських господарствах, це трактори Т-150К, К-700, ХТЗ-17221 та ХТЗ-17021, МТЗ, КИЙ, ЮМЗ, тощо. 28 одиниць техніки іноземного виробництва, це такі, як Джон Дір, Кейс, Клаас, Нью Холанд та інші задіяні для проведення весняно - польових робіт в таких сільськогосподарських підприємствах як СГТОВ „Городище”, „Веселе-Агро”, „Лище”, „Романів”, ПСП „Агротехсервіс”, „Стир-Агро”, СГПП „Дружба”, „Рать”, „Несвіч”, СГВК „Урожай”, ЗАТ А/Ф „Світанок-сервіс”. А в таких сільськогосподарських підприємствах як: ПСП ”Агротехсервіс”, ”Стир-Агро”, СГПП ”Дружба”, ”Несвіч”, ”Рать”, СГТОВ ”Городище”, СГВК ”Урожай” буде використовуватись високопродуктивна техніка з застосуванням посівних агрегатів для передових технологій в землеробстві типу ”No Till” в сфері збереження енерговитрат, вологи в ґрунті, що відповідно сприяє підвищенню як врожайності так і прибутку.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31 грудня 2009 року № 398 ” Про заходи щодо забезпечення сільгосптоваровиробників нафтопродуктами для проведення весняно-польових робіт у 2010 році ” виділено пільгового дизельного пального в кількості 121,8 тонн та автомобільного бензину в кількості 187,2 тонни. Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації проведено розподіл нафтопродуктів між сільськогосподарськими товаровиробниками району, пропорційно до посівних площ, з урахуванням поданих ними заявок та в межах технологічної потреби для проведення весняно - польових робіт. Станом на 1 квітня сільгосптоваровиробниками вже отримано 39,3 тис. літрів дизельного пального та 52,8 тис. літрів автомобільного бензину.

Делись добром ;)