Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

Вступ

Однією з пріоритетних позицій сучасної екології є розвиток ладшафтно - екологічних знань, задля розвитку розуміння процесів та взаємодії компонентів в ньому. При розвитку даної позиції можливе досягнення підвищення спроможностей, щодо більш детального спостереження за екологічною ситуацією певної території.

Актуальність теми полягає в тому, що завдяки більш детальній оцінці ландшафтної диференціації даного району можливе більш якісне спостереження за екологічним станом даної території та більш раціональне користування та розподілення території та ресурсів Купянського району

Мета і завдання дослідження : вивчити основні ландшафтні одиниці Купянського району та їх диференціацію, зясувати основні проблеми функціонування ландшафтних одиниць даного району.

Обєкт дослідження : ландшафтні одиниці Купянського району, та масштаб їх поширення.

Предмет дослідження ландшафтна диференціація місцевостей та груп урочищ досліджуваного району.

Методи дослідження: літературний опис, картографічний опис, бібліографічний пошук інформації, обробка використаних джерел літератури.

Делись добром ;)