Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

2.3 Ландшафтна карта Купянського району на рівні урочищ

Для побудови ландшафтної карти досліджуваного району було використано топографічну карту цього ж району та карту - схему ландшафтних місцевостей даної території. В результаті побудови було виділено 15 груп урочищ,які проілюстровані на рис. 2.6..

Рисунок 2.6. Ландшафтна карта Купянського району

Пояснювальна записка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Межирічковий тип місцевості. Рівнини лесові, відносно вирівняні, розчленовані ярами та балками на нижньо - середньо міоценовій основі, з чорноземами типовими, звичайними й реградованим, іноді з сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді на місці широколистяно - дубових лісів.

1. - Размещено на http://www.allbest.ru/

лісосмуги.

2. - Лінійно-витягнутий ландшафт (автомобільні та залізничні транспортні шляхи).

3. Селітебний ландшафт.

4. Рівнина на лесах з сірими - лісовими опідзоленими грунтами під дубово - широколистяною рослинністю.

5. Рівнина на лесах з чорноземами звичайними під сільськогосподарським деревостоєм.

Рівнина на лесовиндному суглинку з чорноземами типовими, звичайними під сільськогосподарською злаковою рослинністю.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

заплавний тип місцевості. Рівнини плоскі й слабохвилясті, піщаноглинисті, на голоценовому піщано - муловому алювії заплави з лучно - чорноземними солонцюватими, іноді болотяними грунтами й тофяниками, під злаково - різнотравною, болотно - різнотравяною рослинністю під косовицями, вигонами, частково розорані, іноді під лісами з дуба й вільхи чорної.

1. Размещено на http://www.allbest.ru/

- лісосмуги.

2. - Лінійно - витягнутий ландшафт ( автомобільні та залізничні транспортні шляхи).

3. Селітебний ландшафт.

6. Рівнина на піщано - мулових відкладах з лучно - болотними грунтами під болотною рослинністю.

7. Рівнина на піщано мулових відкладах з лучно - чорноземними грунтами під різнотравям.

Размещено на http://www.allbest.ru/

борово-терасний тип місцевості. Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано - мулових відкладах, з чорноземними супіщаними, дерновими підзолистими й дерновими розвинутими піщаними грунтами, іноді з пісками слабозадернованими, під сільськогосподарськими угіддями, вигонами, сосновими й сосново - дубовими лісами.

8. Дрібногорбиста рівнина на четвертинних піщаних відкладах, дерновими розвинутими піщаними грунтами під сосновими та сосново - дубовими лісами.

9. Рівнина на піщано - мулових відкладах з чорноземами супіщаними під сільськогосподарською рослинністю.

Размещено на http://www.allbest.ru/

балочно долинний тип місцевості. Рівнини лесові, розчленовані балками і ярами, із западинами на алювії стародавньочетвертинних терас, з чорноземами типовими середньо гумусними, чорноземами звичайними середньо гумусними , вилуженими, іноді з чорноземами опідзоленими і реградованими з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяних дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

10. Днище балки на балочному алювію з намитими болотними грунтами під болотною рослинністю та болотним різнотравям.

11. Схил балки на лесах з реградованими сірими лісовими грунтами під деревостоєм.

15. Днище балки на балочному алювію з намитими сірими грунтами під чагарниковою рослинністю.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схиловий тип місцевості.

13. Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями.

Делись добром ;)