Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

Висновки

У ході роботи було вивчено основні ландшафтні одиниці Купянського району та їх диференціацію. Також досліджено та проаналізовано природні умови досліджуваного району.

Визначено що:

Район сформувався на Воронезькому схилі, на потужному осадовому чохлі, внаслідок чого в районі розробляються значні поклади корисних копалин, які використовуються у промисловості будівельних матеріалів.

Кліматичні умови досліджуваного району є досить мякими та сприятливими для господарства району. Оскільки довжина території району з заходу на схід незначна і коливання висот невеликі, варіація клімату даної території не істотна. Купянський має добре розвинені грунтові ресурси, представлені чорноземами, які майже повністю використовуються в сільському господарстві.

Ліси займають 15,4 тис. га (лісистість-- 12,8%). Основні лісові масиви-- у західній частині району на правому березі р. Оскіл. У складі лісових насаджень переважають широколистяні породи (49%): дуб звичайний, ясен звичайний, види клену. Сосна звичайна займає приблизно 35% вкритої лісом площі. Розповсюджені також груша звичайна, види вяза, ліщина звичайна тощо.

Степова рослинність збереглася фрагментарно на схилах балок, вздовж залізничного полотна та непридатних для оранки землях. Тут характерна типова рослинність справжніх та чагарникових і лучних степів з участю багатьох видів реліктової степової флори.

Купянський район належить до Східно - Європейської рівнини і входить до складу лісостепової зони , Середньоруської провінції, Оскільсько - Айдарської та Оскольської областей. На території району сформувались межи річкові та долинні природні комплекси.

Аналізуючи дані отримані в ході роботи виявлено що, домінантними або фоновими урочищами ( урочища, що часто зустрічаються та займають найбільшу площу) є урочища межирічкового типу місцевості, а саме ділянки, які відведено під сільськогосподарські угіддя. Також значну площу займають території балочно - долинного та борово - терасного типів місцевості.

ландшафтний диференціація урочище картографування

Список використаних джерел літератури

1. Атлас «Географія України»: Картографія - 2004р.: 45 с.

2. Атлас "Клімат і водні ресурси україни" Липинський В.М., Осадчий В.І., Шестопалов В.М., Руденко Л.Г., Дмитренко В.П., Мартазінова В.Ф., Набиванець Ю.Б., Бабиченко В.М., Кульбіда М.І., Шерешевський А.І.

5. Исаченко А.Г, География сегодня. - м.: Просвещение, 1979. - 190 с.

6. Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко П.Г. Фізична географія Української РСР. - К.: Вища школа, 1982. - 205 с.

7. Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України // Укр. географ. журнал. - 2003. - №1. - С. 16-20.

8. Маринич О.М., Шищенко Л.Г. Фізична географія України. - К.: Вища школа, 2003. - 479 с.

Делись добром ;)