Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

2.2 Виділення ландшафтних місцевостей Купянського району при дрібномасштабному картографуванні

Для побудови карти ландшафтних місцевостей Купянського району була використана топографічна карта Харківської області середнього масштабу (1:200000). При картографуванні було виділено чотири типи місцевості: межирічковий, заплавний, борово - терасний, балочно - долинний, які бачимо на рис. 2.5.

Рисунок 2.5. Карта - схема ландшафтних типів місцевостей Купянського району [за автором]

Пояснювальна записка

- Размещено на http://www.allbest.ru/

заплавний тип місцевості. Рівнини плоскі й слабохвилясті, піщаноглинисті, на голоценовому піщано - муловому алювії заплави з лучно - чорноземними солонцюватими, іноді болотяними грунтами й тофяниками, під злаково - різнотравною, болотно - різнотравяною рослинністю під косовицями, вигонами, частково розорані, іноді під лісами з дуба й вільхи чорної.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

борово - терасний тип місцевості. Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано - мулових відкладах, з чорноземними супіщаними, дерновими підзолистими й дерновими розвинутими піщаними грунтами, іноді з пісками слабозадернованими, під сільськогосподарськими угіддями, вигонами, сосновими й сосново - дубовими лісами.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

Балочно долинний тип місцевості. Рівнини лесові, розчленовані балками і ярами, із западинами на алювії стародавньочетвертинних терас, з чорноземами типовими середньо гумусними, чорноземами звичайними середньо гумусними , вилуженими, іноді з чорноземами опідзоленими і реградованими з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяних дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

Межирічковий тип місцевості. Рівнини лесові, відносно вирівняні, розчленовані ярами та балками на нижньо - середньо міоценовій основі, з чорноземами типовими, звичайними й реградованим, іноді з сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді на місці широколистяно - дубових лісів.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

Схиловий тип місцевості. Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими уіддями на місці широколистяно - дубових лісів і лучних степів.

Делись добром ;)