Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

2.4 Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Купянського району

На основі побудованих карт було зроблено певні розрахунки ландшафтної диференціації досліджуваного району. Для того, щоб визначити певну диференціацію досліджуваного району була розрахована відносна площа ландшафтної одиниці до площі району та визначена частота їх зустрічаємості. Отримані дані було занесено до таблиці ( табл. 2.1.).

Таблиця 2.1. Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Купянського району

Назва ландшафтної одиниці

Площа (у % відносно S району)

Частота зустрічаємості

1.

лісосмуги.

3,5

рідкісні

2.

Лінійно - витягнутий ландшафт (автомобільні та залізничні транспортні шляхи)

8,7

субдомінантні

3.

Селітебний ландшафт.

3,6

субдомінантні

4.

Рівнина на лесах з сірими - лісовими опідзоленими грунтами під дубово - широколистяною рослинністю.

13,2

субдомінантні

5.

Рівнина на лесах з чорноземами звичайними під сільськогосподарським деревостоєм.

0,7

рідкісні

6.

Рівнина на піщано - мулових відкладах з лучно - болотними грунтами під болотною рослинністю.

0,2

рідкісні

7.

Рівнина на піщано мулових відкладах з лучно - чорноземними грунтами під різнотравям.

0,18

рідкісні

8.

Дрібногорбиста рівнина на четвертинних піщаних відкладах, дерновими розвинутими піщаними грунтами під сосновими та сосново - дубовими лісами.

4,2

субдомінантні

9.

Рівнина на піщано - мулових відкладах з чорноземами супіщаними під сільськогосподарською рослинністю.

0,6

рідкісні

10.

Днище балки на балочному алювію з намитими болотними грунтами під болотною рослинністю та болотним різнотравям.

0,2

рідкісні

11.

Схил балки на лесах з реградованими сірими лісовими грунтами під деревостоєм.

1,3

рідкісні

12.

Аквальний ландшафт

1,16

рідкісні

13.

Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями.

0,6

рідкісні

14.

Рівнина на лесовиндному суглинку з чорноземами типовими, звичайними під сільськогосподарською злаковою рослинністю.

48

домінантні

15.

Днище балки на балочному алювію з намитими сірими грунтами під чагарниковою рослинністю.

13,86

субдомінантні

Аналізуючи дані, можна сказати, що домінантними або фоновими урочищами ( урочища, що часто зустрічаються та займають найбільшу площу) є урочища межирічкового типу місцевості, а саме ділянки, які відведено під сільськогосподарські угіддя. Також значну площу займають території балочно - долинного та борово - терасного типів місцевості.

Делись добром ;)