Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

1.4 Рослинність Купянського району

З точки зору природно-ресурсного потенціалу, найбільш важливим компонентом рослинного світу є ліси. Саме ліси є тим компонентом біосфери, що підтримує екологічну рівновагу, регулює поверхневий і підземний стоки. Вони також виконують водоохоронні та протиерозійні функції, виділяють кисень, очищають повітря від забруднення,захищають поля від суховіїв і пилових бур, служать місцем відпочинку і спілкування з природою людей, місцеперебуванням для фауни. Ліси являють і велику матеріальну цінність як джерело деревини та іншої корисної продукції.

Ліси займають 15,4 тис. га (лісистість-- 12,8%). Основні лісові масиви-- у західній частині району на правому березі р. Оскіл. У складі лісових насаджень переважають широколистяні породи (49%): дуб звичайний, ясен звичайний, види клену. Сосна звичайна займає приблизно 35% вкритої лісом площі. Розповсюджені також груша звичайна, види вяза, ліщина звичайна тощо.

Степова рослинність збереглася фрагментарно на схилах балок, вздовж залізничного полотна та непридатних для оранки землях. Тут характерна типова рослинність справжніх та чагарникових і лучних степів з участю багатьох видів реліктової степової флори.

Делись добром ;)