Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

2.1 Характеристика ландшафтів Купянського району

Купянський район належить до Східно - Європейської рівнини і входить до складу лісостепової зони , Середньоруської провінції, Оскільсько - Айдарської та Оскольської областей. На території району сформувались межи річкові та долинні природні комплекси. Межирічні ПК виражені рівнинами лесовими, піднесеними й відносно вирівняними на палеогеновій й неогеновій основі з чорноземами, сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяно - дубових лісів, луків і різнотравно - типчаково - ковилових степів.

Долинні ПК представлені рівнинами низовинними, лесово - терасовими, піщаними й заплавними, плоскими й хвилястими на неогеновому алювії з чорноземами , сірими й темно - сірими , дерновими й дерново - підзолистими, лучними, лучно - болотяними грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяно - дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

Делись добром ;)